Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ahmet Hamdi Tanpinar TED 622 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. E. Neşe Demirdeler, Arş. Gör. M. Mustafa Örücü, Arş. Gör. Elmas Karakaş, Arş. Gör. Samet Çakmaker
Course Category
Course Objective Ahmet Hamdi Tanpınar is one of the most significant characters of contemporary Turkish literature, more particularly republic period. His modernist novels affected successors and had a part in shaping to modern Turkish novels. With this aspect his literal life is a basic and momentous issue for postgraduates want to major in contemporary Turkish literature.
Course Content Place of Tanpınar in Turkish literature
His literature historiography and 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
His art: Novels
Mahur Beste
Huzur
Sahnenin Dışındakiler
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
His art: Poems
Tanpınar and modernism
Tanpınar and tradition
Literati who are affected by him and he is affected by
Time perception of Tanpınar
Irony of Tanpınar
Works about Tanpınar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Place of Tanpınar in Turkish literature
2 His literature historiography and 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
3 His novels: Mahur Beste
4 His novels:Huzur
5 His novels:Sahnenin Dışındakiler
6 His novels:Saatleri Ayarlama Enstitüsü
7 His poems
8 Tanpınar and modernism
9 Tanpınar and tradition
10 Literati who are affected by him and he is affected by
11 Dream, music and Tanpınar
12 Time perception of Tanpınar
13 Irony of Tanpınar
14 Works about Tanpınar
Resources
Course Notes Alptekin, Turan, Bir Kültür Bir İnsan: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Edebiyatımıza Bakışlar, Nakışlar Yay., İst., 1975.<br>Dellaloğlu, Besim, Bir Tanpınar Fetişizmi, Ufuk Yayınları, İstanbul, 2014.<br>Demiralp, Oğuz, Kutup Noktası, Yapı Kredi Yay., İst., 1993.<br>Emil, Birol, Yaşadığım Gibi, Dergâh Yay. İst. 1962.<br>Enginün, İnci, Şiirler, Dergâh Yay. İst. 1971.<br>Güven, Güler, Aydaki Kadın, Adam Yay. İst. 1989.<br>Güven, Güler Tanpınar’dan Ders Notları, Dergah Yay, 2014<br>İnci, Handan Ahmet Hamdi Tanpınar Zamanı, Kapı Yayınları, İstanbul, <br>Şahin, İbrahim, Haz ve Günah, Kapı Yayınları, İstanbul, 2015.<br>Kaplan, Mehmet, Tanpınar´ın Şiir Dünyası, Dergâh Yay. 2.bs.İst.1983. <br>Kerman, Zeynep, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yay. İst. 1969.<br>Kerman, Zeynep, Mektuplar, Dergâh Yay. 2. bs. İst. 1992.<br>Kerman, Zeynep, Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa , Dergah, 2007<br>Orhan Okay, Bir Hülya Adamının Romanı, Dergah Yayınları, İstanbul, 2010.<br>Seval Şahin, Modernizmin Oyunu Oyunun Modernizmi Tanpınar’da Oyun, Kapı Yay, 2013<br>Şerif Eskin, Zamanın ve Hafızanın Kıyısında, Dergah Yay., 2014<br>Tecer, Ahmet Kutsi, "Tanpınar´ın Mektupları", Varlık, c. 31, S. 616, 15 Mayıs 1964, s. 8-9.<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, Saatleri Ayarlama Enstitüsü<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, Mahur Beste<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, Huzur<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, Beş Şehir<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, Yahya Kemal<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, Yaşadığım Gibi<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, Abdullah Efendinin Rüyaları<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, Yaz Yağmuru<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, Bütün Şiirleri<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hatıraları”, 2. Kaynaklar, 1984, s. 71-75.<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, “-Düşünceler- Hatıra ve Düşünceler”, Ulus, no: 13336, 15 Ekim 1960, s. 2.<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, “-Müşahedeler- Suçüstü”, Cumhuriyet, 14 Haziran 1960, s. 2-3.<br>Tanpınar, Ahmet Hamdi, “Kıymetler ve Tahminler, Bugünün Sanatı”, 28 İkinci kânun 1938, s. 6.<br>Uçman, Abdullah, Handan İnci, Bir Gül Bu Karanlıklarda, 3F Yayınları, İstanbul, 2008.<br>Uçman, Abdullah, "Tanpınar´ın Ders Notları I, Yakup Kadri", Dergâh, S. 2, Nisan 1990, s. 8-9.<br>Uçman, Abdullah, "Tanpınar´ın Ders Notları II, Halide Edib", Dergâh, S. 3, Mayıs 1990, s. 8-9.<br>Uçman, Abdullah, "Tanpınar´ın Ders Notları III, Halit Refiğ", Dergâh, S. 4, Haziran 1990, s. 8-9.<br>Uçman, Abdullah, "Tanpınar´ın Ders Notları IV, Ahmet Haşim", Dergâh, S. 5, Temmuz 1990, s. 8-9.<br>Uçman, Abdullah, "Tanpınar´ın Ders Notları V, Yahya Kemal Veya Malzemenin Zaferi", Dergâh, S. 6, Ağustos 1990, s. 8-9.<br>Uçman, Abdullah, "Tanpınar´ın Ders Notları VI, Abdülhak Hâmid", Dergâh, S. 7, Eylül 1990, s. 8-9.<br>Uçman, Abdullah, "Tanpınar´ın Ders Notları I, Mehmed Çavuşoğlu´nun Kaleminden, Servet-i Fünûn Romanı", Dergâh, S.8, Ekim1990, s.8. <br>Uçman, Abdullah, "Tanpınar´ın Ders Notları II, Mehmed Çavuşoğlu´nun Kaleminden", Dergâh, S. 9, Kasım 1990, s.8.<br>Uçman, Abdullah, "Tanpınar´ın Ders Notları III, Mehmed Çavuşoğlu´nun Kaleminden, Bir Roman Mütalaası", Dergâh, S. 10, Aralık 1990.<br>Uçman, Abdullah, "Tanpınar´ın Ders Notları IV, Mehmed Çavuşoğlu´nun Kaleminden", Dergâh, S. 11, Ocak 1991, s.8-9.<br>Uçman, Abdullah, "Tanpınar´ın Ders Notları V, Mehmed Çavuşoğlu´nun Kaleminden", Dergâh, S. 12, Şubat 1991, s. 11.<br>Oğuzertem, Süha, The Dead Tree of Compassion: Existence, Imagination, Love and Narcicism in Tanpınar’s Mahur Beste, doktora tezi, Indiana University, 1994.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Course develops student’s skills of expression and research. X
2 Course develops student’s the ability to use computers.
3 Course develops student’s analysis capability about language and literature.
4 Course develops student’s the ability to understand periods, artists and movements.
5 Course develops student’s research techniques and bibliographic information.
6 Course develops student’s the ability to compare classical Turkısh literature and modern Turkısh literature.
7 Course develops student’s techniques of analysis of folk literature.
8 Course develops student’s practical interpretation skills about language.
9 Course develops student’s the ability of scientific discipline.
10 Course develops student’s the ability of interpret the modern Turkish dialect.
11 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish language.
12 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish literature.
13 Course develops student’s the ability of understand the choice literary works.
14 Course develops student’s the ability of increasing expertise.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 6 96
Mid-terms 1 1 1
Assignment 1 6 6
Performance Task (Seminar) 1 1 1
Final examination 1 1 1
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6