Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Erken Çocukluk Eğitiminde Oyuncak ve Materyal Geliştirme ECE 016 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET SAKİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çocuk gelişiminde oyunun ve oyuncağın önemini ve temel ilkelerini kavrar. Çocuğun gelişiminde oyunun ve oyuncağın yeri ve önemini bilir ve değişik malzemelerden eğitsel oyuncak yapımı ve materyal geliştirme konusunda bilgi ve beceri kazanır.

Course Content

Oyun kavramı, oyuncak kavramı, oyuncağın tarihi, Oyunun temel ilkeleri ve özellikleri, oyuncağın temel özellikleri, Eğitsel oyuncağın temel özellikleri, Eğitsel oyuncak geliştirmenin temel ilkeleri. Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik çeşitli eğitici materyalleri (kukla, dolgu oyuncaklar, yap-boz vb.) tasarlama, geliştirme ve değerlendirme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Oyun ve oyuncak kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Oyun kavramının kuramsal temellerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Oyun ve oyuncağın tarihçesini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Erken Çocukluk eğitiminde kullanılabilecek eğitici oyuncakların ve materyallerin önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Çocuğun gelişim özelliklerine göre oyun ve oyuncak özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Erken çocukluk eğitimine uygun eğitici oyuncakları tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
7 Erken çocukluk eğitimine uygun eğitici oyuncakları geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
8 Artık malzemeden oyuncak ve eğitsel materyaller geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
9 Geliştirilen eğitsel materyallerle ulaşılabilecek hedefler ve eğitim durumlarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
10 Geliştirilen artık malzemeden oyuncak ve eğitsel materyalin çocuğun sağlık ve güvenliğine uygunluğunu denetler. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Oyun ve oyuncak kavramlarını tanımlar.
2 Oyun kavramının kuramsal temellerini açıklar.
3 Oyun ve oyuncağın tarihçesini anlatır.
4 Okul öncesi eğitimde kullanılan eğitici araçları tanımlar.
5 Erken Çocukluk eğitiminde kullanılabilecek eğitici oyuncakların ve materyallerin önemini anlatır.
6 Çocuğun gelişim özelliklerine göre oyun ve oyuncak özelliklerini açıklar.
7 Çocuğun gelişim özelliklerine göre hangi oyun ve oyuncakların seçileceğini analiz eder.
8 Erken çocukluk eğitimine uygun eğitici oyuncakları tasarlar.
9 Erken çocukluk eğitimine uygun eğitici oyuncakları geliştirir.
10 Kullanılan eğitsel materyalin erken çocukluk eğitimine uygunluğunu denetler.
11 Geliştirilen eğitsel materyallerle ulaşılabilecek hedefler ve eğitim durumlarını değerlendirir.
12 Artık malzemeden oyuncak ve eğitsel materyaller geliştirir.
13 Geliştirilen artık malzemeden oyuncak ve eğitsel materyalin çocuğun sağlık ve güvenliğine uygunluğunu denetler.
14 Değerlendirme ve tartışma
Resources
Course Notes
Course Resources

Yalçınkaya, Tosun (2004) Okul öncesi eğitimde eğitici oyun ve oyuncak yapımı, İstanbul, Esin yayınevi.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir. X
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar. X
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular. X
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır. X
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. X
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar. X
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar. X
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır. X
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar. X
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Performans Görevi (Atölye) 20
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 16 16
Performans Görevi (Uygulama) 16 1 16
Performans Görevi (Atölye) 16 1 16
Final 1 1 1
Total Workload 98
Total Workload / 25 (Hours) 3.92
dersAKTSKredisi 4