Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islam Siyasal Düşünce Klasikleri Okumalari SBK 628 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ZEYNEL ABİDİN KILINÇ
Course Lecturers Doç.Dr. ZEYNEL ABİDİN KILINÇ,
Course Assistants

Arş. Grv. Onur Öztürk

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Klasik dönem İslam siyasal düşüncesinin öğrencilere tanıtılması ve ana kaynakların okunması amaçlanmıştır. 

Course Content

Klasik İslami siyasal düşünce, modernleşmeye kadar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Klasik İslam siyasal düşüncesini ve düşünürlerin teorilerini öğrenir ve değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
2 İslam’ın doğuşundan modern döneme kadar tarihsel süreç haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
3 İbn Mukaffa haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
4 Farabi haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
5 Maverdi haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
6 Gazali haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
7 Nizamülmülk haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
8 İbn Rüşd haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
9 ARA SINAV
10 İbn Teymiyye haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
11 İbn Haldun haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
12 Haricilik haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
13 Şii siyasal düşüncesi haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
14 Genel değerlendirme haftalık okuma çizelgesinde belirtilen yerler
Resources
Course Notes
Course Resources
 1. İbn Mukaffa: İslam Siyaset Üslubu (el-Edebü’s-Sağir, el-Edebü’l-Kebir, Risaletü’s-Sahabe)
 2. Farabi: İdeal Devlet
 3. Maverdi: Yüce Hedefler Kitabı, Yönetimin Esasları, El-Ahkamü’s-Sultaniye
 4. Gazali: Yöneticiye Öğütler,
 5. Nizamülmülk: Siyasetname
 6. İbn Rüşd: Siyasete Dair Temel Bilgiler
 7. İbn Teymiyye: Siyaset
 8. İbn Haldun: Mukaddime

 

 1. Watt,  M. Montgomary: İslam’da Siyasal Düşüncenin Oluşumu
 2. Rosenthall, Erwin. Ortaçağda İslam Siyaset Düşüncesi
 3. El-Cabiri, Arap Siyasal Aklı
 4. Black, Antony. Siyasal İslam Düşüncesi Tarihi.
 5. Ahmet El-Katib. Şia’da Siyasal Düşüncenin Gelişimi
 6. Hizmetli, Sabri. İslam Tarihi: İlk Dönem
 7. Lapidus, I. L. İslam Toplumları Tarihi-I
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma X
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 30 30
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6