Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Seviye Ingilizce SAU 216 0 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. ULVİCAN YAZAR
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. KENAN YERLİ,
Course Assistants

Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Öğretim Elemanları

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu ders ile öğrencilerin, "European Language Portfolio Global Scale" A2-B1 düzeyinde İngilizcede;
- Temel dilbilgisine sahip olmaları,
- Dinlediklerini anlamaları,
- Karşılıklı konuşabilmeleri,
- Okuduklarını anlamaları,
- Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır

Course Content

A2-B1 seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2-B) yabancı dil bilgisine sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 İletileri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Normal uzunlukta, günlük metinleri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Günlük sohbetlere katılır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşur Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Notlar ve iletiler yazar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Present Perfect Tense (yet, already, ever, never) Ders Kitabı 1. Ünite
2 Present Perfect Tensen (for, since), Present Perfect Continuous Ders Kitabı 2. Ünite
3 Future Tense (will), Real Conditionals, Can-Should- Have to in future Ders Kitabı 3. Ünite
4 Tekrar Ders Kitabı 1-3. Ünite
5 Past Continuous Tense vs Past Simple Tense Ders Kitabı 4. Ünite
6 Indefinite Quantities and Amounts (some, a lot, lots of), Indefinite Pronouns (somebody, no one) Ders Kitabı 5. Ünite
7 Use to, Used to, Be used to, Get used to Ders Kitabı 6. Ünite
8 Tekrar Ders Kitabı 4-6. Ünite
9 Vize Haftası -
10 Gerunds and Infinitives Ders Kitabı 7. Ünite
11 The Passive Voice, Transitive and Intransitive Verbs Ders Kitabı 8. Ünite
12 The Infinitive of Purpose, Comparison as…as, In order to and for Ders Kitabı 9. Ünite
13 Tekrar Ders Kitabı 7-9. Ünite
14 Unreal Conditionals, Poss. Pronouns, should- ought to- had better Ders Kitabı 10. Ünite
Resources
Course Notes <p>Online Ders İ&ccedil;eriği, Ders Anlatımlı Haftalık Videolar, PDF Ders Notları</p>
Course Resources

[1] Top Notch-2
[2] Essential Grammar in Use
[3] Oxford University Press Dictionary

Week Documents Description size
2 GR 1-2 The Present Perfect 2 The Present Perfect 2 191.79 MB
3 GR 1-3 The Future Tense Will The Future Tense Will 326.28 MB
1 Gr 1-1 The Present Perfect 1 The Present Perfect 1 161.03 MB
1 Gr 1-1 The Present Perfect 1 The Present Perfect 1 161.03 MB
4 GR 1-4 The Past Continous Tense The Past Continous Tense 225.49 MB
5 GR 1-5 Quantifiers Quantifiers 219.99 MB
6 GR 1-6 Used to Would Used to Would 184.41 MB
7 GR 1-7 Gerunds and Infinitives Gerunds and Infinitives 355.51 MB
8 GR 1-8 The Passive Voice The Passive Voice 271.71 MB
9 GR 1-9 To Express a purpose To Express a purpose 268.24 MB
10 GR 1-10 If Clause If Clause 170.03 MB
2 GR 2-2 Would Like-Would rather Would Like-Would rather 173.25 MB
3 GR 2-3 The Real Conditional The Real Conditional 407.77 MB
4 GR 2-4 Subject and Object Pronouns Subject and Object Pronouns 248.68 MB
5 GR 2-5 Indefinite Pronouns Indefinite Pronouns 99.39 MB
14 WR 1-10 Conjunctions Conjunctions 186.53 MB
13 WR 1-9 Organasing Ideas Organasing Ideas 261.7 MB
12 WR 1-8 Supporting Details Supporting Details 118.41 MB
11 WR 1-7 Parallel Structure Parallel Structure 228.53 MB
6 GR 2-6 Negative Yes/No Questions Negative Yes/No Questions 58.58 MB
9 GR 2-9 Comparison with adjectives and adverbs Comparison with adjectives and adverbs 463.95 MB
10 GR 2a-10 Expressing Ethics and Obligations Expressing Ethics and Obligations 359.31 MB
10 GR 2b-10 Possessive Nouns Possessive Nouns 229.43 MB
6 WR 1-6 Subordinating Conjunctions Subordinating Conjunctions 189.17 MB
5 WR 1-5 Writing a formal letter Writing a formal letter 181.12 MB
4 WR 1-4 Conjunctions Conjunctions 213.13 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 6 6
Ara Sınav 1 8 8
Final 1 8 8
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5