Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama SAU 215 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET FİDAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AHMET FİDAN,
Course Assistants
Course Category Diğer
Course Objective
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğretimde bireyselleştirme ve uyarlamayı açıklar. Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Öğretimde bireyselleştirme ve uyarlama türlerini analiz eder. Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Öğrenci özelliklerine uygun bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri geliştirir. Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Ödev,
4 Eğitsel Değerlendirme İstek Formu ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlar. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Ödev,
5 Özel gereksinimli öğrencilerin ilerlemesini izleme tekniklerini karşılaştırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel eğitim ve bütünleştirme
2 Eğitsel değerlendirme ve tanılama
3 Eğitsel Değerlendirme İstek Formu hazırlama
4 Evrensel tasarım, bireyselleştirme ve uyarlama
5 Müfredat temelli değerlendirme
6 Çevresel düzenleme ve uyarlamalar
7 İçerikte/öğretim programında uyarlamalar
8 Ara Sınav
9 Öğretim yöntem ve tekniklerinde uyarlamalar
10 Öğretim yöntem ve tekniklerinde uyarlamalar
11 Öğretim materyallerinde uyarlamalar
12 Ölçme - değerlendirme uyarlamaları
13 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlama
14 Öğrenci performansını izleme
Resources
Course Notes
Course Resources
Week Documents Description size
0 22030444_bep_uygulama_programi 0.72 MB
0 eğitsel değerlendirme isteği formu 0.23 MB
0 bep orta hazır 12. eylül pdf 3.78 MB
0 bepilköğretimhazır 12eylül 3.93 MB
0 ortaokul-lise 0.33 MB
0 özel eğitim hizmetleri yönetmeliği 0.69 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 7 7
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 12 12
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5