Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sindirim Sistemi Fizyolojisi FZL 512 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. CAHİT BAĞCI
Course Lecturers Prof.Dr. CAHİT BAĞCI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sindiririm sistemi ve organlarının fonksiyonları ve çalışma prensiplerini kavramak               

Course Content

Gastrointestinal sistemin fonksiyonunun ve organizasyonunun tanımı: (Çiğneme ve tükürme, Yutma ve kusma, Gastrointestinal sistemin nörolojik düzenlenmesi, Gastrointestinal sistemin nörolojik düzenlenmesi, Gastrik hareketler, Diğer yardımcı organlar - karaciğer, safra kesesi, pankreas, Safra salgıları , Pankreas salgısı, - İnce bağırsak Yağ, karbonhidrat ve proteinlerin sindirimi ve emiliminde hücresel ve moleküler olaylar, Kalın bağırsak fizyolojisi)

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources


2- Berne RM, Levy MN, Koppen BM, (2018 ) Stanton BA. Berne & Levy Physiology, 7th Edition, Canada.
3-Yeğen BÇ., Alican İ., Solakoğlu Z. (2018) Guyton Tıbbi Fizyoloji. Yeğen BÇ, (Çeviri editörü). Textbook of Medical Physiology, Guyton AC, Hall JE. 13. Baskı,  İstanbul: Güneş Tıp Kitapevleri.                                                                                                                                                                                4- Rodney A. Rhoades.,David R.Bell. (,2017) . Klinik Tıbbın Temelleri Tıbbi Fizyoloji., ( Çeviri Ed. Erdal Ağar) 4. Baskı, İstanbul Medical Yayıncılık, İstanbul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5- Pınar L., Yörükan T. (2017) Summary Of Nerve And Muscle Physıology. Akademisyen Kitabevi 1. Edition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6- Barret Kim E.,Barman Susan M.,Brooks Haddven L . (2016): Ganong's Review of Medical Physiology. McGrowe-Hill Edition. ISBN 978-0-07-182510-8.    
7- Eric P Vidmaier,Hershel Raff, Kevin D Strang (2016). Vanders Human Physiology, McGrowe-Hill Edition ISBN:  9781259251108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8-Stephen J. McPhee,Vishwanath R. Lingappa, william F. Ganong.,2014 (7. Edition ). Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine McGrowe-Hill Edition. ISBN 978-0-07-182510-8.                                                                                                                                                              9- Hull R. 2011)Anatomy & Physiology For Therapists and Healthcare Professionals, Cambridge, The Write Idea Ltd,: 
10- Gelir E., Koz M., Ersöz G.(2013) Fizyoloji Ders Kitabı. 5. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi. 2013.      
11- Beam WC.,  Adams GM.,  Hill M.(2013) Exercise Physiology - Laboratory Manual Özer MK.,(Çeviri Editörü) Pınar S., Şahin G., Özdöl Y., Yurdakul HÖ.(Çevirenler) Egzersiz Fizyolojisi- Laboratuvar El Kitabı-NOBEL Akademik Yayıncılık.                                                                                                                                               12- Despopoulos A., Silbernagl S., (2012) Renkli Fizyoloji Atlası. Solakoğlu Z.,(Çeviri Editörü). İstanbul Tıp Kitabevleri Baskı
13- Richad A. Harvey.,(2009):Lippincott'sillustrated Reviews: Physiology, 13 Edition, Lippincott William&Wi,lkins , ISBN-13: 978-160913241               
.                                                                                                                                      
 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6