Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Okuryazarliği SAU 1221 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YURDANUR DİKMEN
Course Lecturers Doç.Dr. YURDANUR DİKMEN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Sağlık Okuryazarlığı (SOY) hakkında temel bilgileri öğretmek ve bu bilginin kullanımı için beceri kazandırmak, Sağlık alanında doğru bilgi kaynaklarına erişebilme becerisini kazandırmak

Course Content

Ders içeriğinde Sağlık Okuryazarlığı hakkında yeterli bilgi düzeyine erişebilme, Sağlık Okuryazarlığı hakkında elde edilmiş bilgileri günlük hayatta ve halk eğitimlerinde kullanabilme,  Sağlık alanında doğru bilgi kaynaklarına erişebilme becerisi konuları farklı yönleri ile ele alınacaktır.           

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlık profesyonelleri açısından sağlık okuryazarlığını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Sağlık hizmeti sunumunda ve kullanıcılarında iletişim becerilerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Sağlık bilgisine erişim kaynaklarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Sağlık hukukunda temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma ve derse giriş
2 Sağlık/Hastalık Temel Kavramlar
3 Çağdaş Sağlık Anlayışı
4 Sağlık Okuryazarlığına Genel Bakış
5 Sağlık Profesyonelleri Açısından Sağlık Okuryazarlığı
6 Sağlık Hizmeti Kullanıcıları Açısından Sağlık Okuryazarlığı
7 Sağlık Hizmeti sunumunda ve kullanıcılarında İletişim Becerileri
8 Sağlık Bilgisine Erişim Kaynakları
9 Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımında Bilinmesi Gerekenler
10 İkinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımında Bilinmesi Gerekenler
11 Üçüncü Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımında Bilinmesi Gerekenler
12 Hastaların Güçlendirilmesi, Sağlığın Geliştirilmesi
13 Sağlık Hukuku: Temel Kavramlar, Hasta Hakları, Hasta Memnuniyeti
14 Sağlık Okuryazarlığı Genel Değerlendirme ve Tartışma
Resources
Course Notes
Course Resources

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Alanındaki Değerlendirmeler, 2011, Ankara., Yıldırım H. (2015) Sağlık Okuryazarlığı. Absam Analiz

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 16 1 16
Kısa Sınav 16 1 16
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5