Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Deniz Biyolojisi SAU 439 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SELMA HELLİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SELMA HELLİ,
Course Assistants

Bölümün Araştırma Görevlileri

Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Deniz biyolojisinin tarihsel gelişimi ve büyük bilimsel gezileri açıklayabilme, Okyanus ve denizlerin genel ve jeomorfolojik özelliklerini kavrayabilme, Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri bilgisini artırma, Deniz ekolojisi ile pelajik ve bentik bölge canlı topluluklarını anlatabilme, Özel ekosistemler ile canlı topluluklarını ve deniz ile insan arasındaki ilişkileri açıklayabilme.   

Course Content

Deniz veya okyanusların biyotik ve abiyotik özellikleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Deniz biyolojisinin tarihsel gelişimi ve büyük bilimsel gezileri açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
2 Okyanus ve denizlerin genel ve jeomorfolojik özelliklerini kavrama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
3 Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
4 Denizel ortamın ekolojik bölümleri ile pelajik ve bentik bölge canlı topluluklarını tanımlama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
5 Denizel ekosistemde üretim, enerji akımı ve madde döngüsünü açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
6 Özel ekosistemler ile canlı topluluklarını karşılaştırma. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
7 Deniz ile insan arasındaki etkileşimleri yorumlama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Deniz Biyolojisinin Tarihsel Gelişimi ve Büyük Bilimsel Geziler
2 Yeryuvarı, Okyanus ve Denizlerin Genel Özellikleri: Yeryuvarının Özellikleri, Okyanus ve Denizlerin Oluşumu ve Özellikleri
3 Okyanus ve Denizlerin Jeomorfolojik Özellikleri: Okyanus Çukurlarının Oluşumu, Okyanus ve Deniz Diplerinin Jeomorfolojik Bölümleri
4 Deniz Suyunun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri: Doğadaki Su Döngüsü, Saf Su ile Deniz Suyunun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
5 Denizlerde Yaşam: Karasal ve Denizel Ekosistemlerin Yapısal ve İşlevsel Farkları, Yaşamın Kökeni Evrim, Denizel Biyotanın Çeşitliliği
6 Deniz Ekolojisi: Temel kavramlar, Denizel Ortamın Ekolojik Bölümleri, Denizel Canlıların Ekolojik Sınıflandırılması
7 Deniz Ekolojisi: Ekolojik Faktörlerin Canlılar Üzerindeki Etkileri, Denizel Ekosistemde Üretim, Enerji Akımı ve Madde Döngüsü
8 Pelajik Bölgenin Canlı Toplulukları
9 Ara Sınav Haftası
10 Bentik Bölgenin Canlı Toplulukları
11 Özel Ekosistemler ve Canlı Toplulukları: Nehirağzı ve Canlı Toplulukları, Lagünler, Tuzlu Sulak Alanlar, Mercan (Koral) Resifleri, Mangrovlar
12 Denizlerin Biyocoğrafyası: Pelajik Bölgenin Biyocoğrafik Bölgeleri, Bentik Bölgenin Biyocoğrafik Bölgeleri
13 Deniz ve İnsan: Denizel Kaynaklar ve Yararlanma
14 Deniz ve İnsan: İnsanın Denize Etkisi, Fouling ve Boring Olayı
Resources
Course Notes
Course Resources

Geldiay, R. ve Kocataş, A. 1998. Deniz Biyolojisine Giriş. Ders Kitabı. Genişletilmiş 3. Baskı, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 31, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova/İzmir, IX+562 s.

Morrissey, J.F. ve Sumich, J.L. 2017. Introduction to the Biology of Marine Life, Deniz Yaşamı Biyolojisine Giriş. Çeviri Editörleri: Karataş, M. ve Atar. H.H. 10. Baskıdan Çeviri. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Yayın No: 126, Fen Bilimleri: 1619, XVI+468 s.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 75
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 3 10 30
Final 1 15 15
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5