Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği HMS 683 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. NURSAN ÇINAR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı öğrencinin çocuk yaş ve gelişimsel dönemlerine göre çocuğa ve ailesine yaklaşımı bilmesi, çocukta sık görülen cerrahi hastalıkları tanıması,  perioperatif dönemde görülen sorunları belirleyerek kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda hemşirelik bakımını yapması konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.  

Course Content

Bu ders, perioperatif dönemde çocuğun yaş ve gelişimsel dönemlerine göre yaklaşımı, sistemlere göre sık görülen cerrahi yaklaşım gerektiren sorunlar ve kanıt temelli uygulamaları kapsar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alanı ile ilgili bilgilere ulaşır. , , , , , , ,
2 Araştırma ya da hemşirelik uygulamalarında, kanıta dayalı veritabanını kullanır. , , , , , , ,
3 Araştırma makalesi hazırlamayı öğrenir. , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çocuk Cerrahisinde Hasta Güvenliği
2 Çocuk Cerrahisinde Etik ve Yasal Konular
3 Perioperatif Dönemde Çocuğun Değerlendirilmesi, Bakımı ve Aileye Yaklaşım
4 Pediatride Günübirlik Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı
5 Çocuk Cerrahisinde Ağrı Yönetimi
6 Pediatrik Travmalarda Hemşirelik Bakımı
7 Çocukta Kalp ve Dolaşım Sistemi Cerrahilerinde Hemşirelik Bakımı
8 Çocukta Kalp ve Dolaşım Sistemi Cerrahilerinde Hemşirelik Bakımı
9 Çocukta Sindirim Sistemi Cerrahilerinde Hemşirelik Bakımı
10 Çocukta Genito-Üriner Sistem Cerrahilerinde Hemşirelik Bakımı
11 Çocukta Sinir Sistemi Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı
12 Pediatrik Organ Transplantasyonunda Hemşirelik Bakımı
13 Preoperatif – Postoperatif Dönem Oyun ve Etkinlikler
14 Çocuk Cerrahisinde Güncel Konular
Resources
Course Notes <p>Yayınlanmamış ders notları</p>
Course Resources

1- Dağoğlu T.,Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik, Yenilenmiş İkinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
2- Duygu Sönmez Düzkaya, Nurhan Özata Keskin, Hafize Akay, Kadriye Doğru Evcimen, Tülay Yakut (2015). Çocuk Hemşireliği Protokolleri. Nobel Tıp Kitabevleri
3- Savaşer S., Yıldız S.(2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
4-  Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.
5- Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Child Health Nursing Partnering With Children & Families, Co: Pearson Education, Second Edition, New Jersey.
6- Görak G, Çınar N. Çocukta Fiziksel Sağlığı Değerlendirme (Hemşire ve Ebeler için Rehber), 2018,  Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.
7- Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri, 4. Baskı, 1. Cilt İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.
8- Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. (2017) Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliği. Cerrahi Hemşireliği I. Nobel Tıp Kitabevleri, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul
9- Aslan FE. (2016), Cerrahi Bakım Vaka Analizleri İle Birlikte. Akademisyen Kitabevi, Ankara
10- Karadakovan A, Aslan FE. (2017), Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Akademisyen Kitabevi, 4. Baskı, Cilt 1, Ankara
11- Ignatavicius DD, Workman ML. (2010). Medical-Surgical Nursing. Patient-Centered Collaborative Care, 6nd 
12- Erdil F, Elbaş NÖ. (2001), Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Genişletilmiş IV. Baskı, Ankara
13- Yavuz Van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. (2015), Ameliyathane Hemşireliği. Meta Basım
14- Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N. (2011), Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi:33-68.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Seminer) 100
Total 100
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Final 1 14 14
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6