Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulamali Kriptoloji BSM 468 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ARAŞTIRMACI (6191) ÜNAL ÇAVUŞOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, bilgisayar ağlarında güvenli iletişim için kullanılan kriptolojik algoritmaları ve bu algoritmaların kullanıldığı güvenlik protokollerini öğretmektir. Güvenlikli bir sistem tasarımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Course Content

Simetrik-asimetrik şifreleme algoritmaları, özetleme ve anahtar değişim fonksiyonları, temel güvenlik protokollerinin mimarisi ve çalışma prensipleri (SSL/TLS, IPsec, SSH, PGP, IKE vb.)

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanımı, Kriptoloji bilimi ve uygulamaları
2 Matematiksel teoremler
3 Simetrik/asimetrik şifreleme algoritmaları /özetleme fonksiyonları/anahtar değişim yöntemleri
4 SSL/TLS
5 IPsec
6 SSH (Secure Shell)
7 Authentication Protocols
8 Ara Sınav
9 PGP,Kerberos
10 Anahtar Değişim Protokolleri (IKE or IKEv2)
11 Stenografi ve uygulamaları
12 Kuantum kriptoloji
13 Block-chain
14 Proje sunumları
Resources
Course Notes
Course Resources

Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 7/E William Stallings, Prentice Hall.

Network Security: Private Communication in a Public World, 2nd Edition. C. Kaufman, R. Perlman, and M. Speciner. Prentice-Hall.

Handbook of applied cryptography, Katz, J., Menezes, A. J., Van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A.,1996

https://iam.metu.edu.tr/system/files/iamData/LectureNotes/kriptolojiye_giris_ders_notlari.pdf

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5