Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Toplum Dilbilim TTO 533 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FİRDEVS KARAHAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. Tuğba DEMİRTAŞ TOLAMAN

Course Category
Course Objective

Toplumdilbilim üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışmaları içermektedir.Toplum ve dil arasındaki ve dilin kullanımları ile sosyal yapılar arasındaki karşılıkllı ilişkileri incelemek üzerine yapılandırılmıştır.

Course Content

Çok dilli toplumlar, dil değişkeleri, dilde değişme; cinsiyet ve dil kullanımı; biçemler, dil ve kültür, kültürler arası iletişim; dünyada konuşulan Türkçe ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi; farklı toplumlardaki farklı dilsel kullanımlar; dil ve toplum arasındaki ilişkiler, dil kullanımını etkileyen toplumsal faktörler, toplumsal kimlikler ile birey/grupların dilsel davranışları arasındaki etkileşimi; toplumdilbiliminin dil öğretimine olan katkısını açıklayan kavramlar ve kuramlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Toplumdilbilimin kuramsal temellerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Toplum ve dil bağını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Toplumdilbilim çalışmalarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çok dilli toplumlar, dil değişkeleri, dilde değişme
2 Cinsiyet ve dil kullanımı
3 Biçemler, dil ve kültür
4 Dil ve kültür
5 Kültürler arası iletişim
6 Dil kullanımını etkileyen toplumsal faktörler
7 Dil kullanımını etkileyen toplumsal faktörler
8 Toplumsal kimlikler ile birey/grupların dilsel davranışları arasındaki etkileşimi
9 Toplumdilbiliminin dil öğretimine olan katkısını açıklayan kavramlar ve kuramlar
10 Çiftdilliler ve çiftdillilik
11 Toplumsal çokdillilik
12 Uygulamalı toplumdilbilim
13 İkinci dil öğreniminde toplumsal-kültürel yaklaşım
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Byram , M. and Fleming, M. (2002) Language Learning in intercultural perspective, Cambridge: Cambridge University Press.

Kramsh, C. (1994) Context and culture in language teaching, Hong Kong: Oxford University Press.

Kramsh, C. (1999) Language and culture, Hong Kong: Oxford University Press.

Spolsky, B. (2006) Sociolinguistics, China: Oxford University Press.

Trudgil, P (2001) Sociolinguistics, UK: Penguin.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 20 20
Final 1 2 2
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6