Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Genel Türk Tarihi ve Öğretimi TTO 529 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALUK SELVİ
Course Lecturers Prof.Dr. HALUK SELVİ,
Course Assistants

Arş. Gör. Burak Çıtır

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Genel Türk Tarihi kaynaklarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, Türk tarihinin temel problemlerine yaklaşımlarda bulunulması. Orta Asya'dan Balkanlara uzanan geniş coğrafyada Türk Kültür ve Medeniyetine ait ana çizgilerin, temel değerlerin kavranabilmesi. dersi alan bir öğrenci, Genel Türk Tarihi ile ilgili çeşitli konularda verilen ödevleri sunum olarak anlatır. Genel Türk Tarihi ile ilgili sunumlarda konuları özetler,   Genel Türk Tarihi ile ilgili yapılan sunumlarda konuları yorumlar, yapılan sunumlarla konular üzerinde tartışır, konular üzerinde değerlendirmelerde bulunur.

Course Content

Orta Asya Türk Tarihi, Türk İslam Tarihi; Selçuklular; ana hatlarıyla Osmanlı Tarihi, Osmanlı kültür ve uygarlığı; Birinci Dünya Savaşı, Millî Mücadele dönemi, Cumhuriyetin ilanı ve cumhuriyet Tarihi; tartışmalı konuların öğretimi; tarihsel empati ve öğretimi, anakronizm ve türleri; kanıt temelli tarih ve kültür öğretimi,  tarih ve kültür öğretiminde düşünme becerileri; üstbilişin kültür öğretiminde kullanılması; Türkçe ve Türk Kültürü  dersinde bilgisayar kullanımı ve materyal geliştirme, çalışma yaprakları hazırlama stratejileri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Konular üzerinde değerlendirmelerde bulunur Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Genel Türk Tarihi ile ilgili sunumlarda konuları özetler Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
3 Yapılan sunumlarla konular üzerinde tartışır Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Genel Türk Tarihi ile ilgili çeşitli konularda verilen ödevleri sunum olarak anlatır. Anlatım, Sözlü Sınav,
5 Genel Türk Tarihi ile ilgili yapılan sunumlarda konuları yorumlar Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Orta Asya Türk Tarihi
2 Türk İslam Tarihi
3 Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti
4 Ana Hatlarıyla Osmanlı tarihi
5 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
6 Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları
7 Milli Mücadele Tarihi
8 Atatürk Dönemi inkılap Hareketleri
9 Tartışmalı Konular ve Öğretimi, Empati
10 Anakronizm ve Türleri
11 Tarih Öğretiminde Belgeler ve Arşivler
12 Tarih Öğretiminde Düşünme Becerileri
13 Üstbilişin Kültür Öğretiminde Kullanılmaıs
14 Türk Kültür ve Medeniyeti için bilgisayar destekli öğretim materyali
Resources
Course Notes <p> ANADOL, Cemal , v.d., T&uuml;rk K&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve Medeniyeti İstanbul, 2008</p>
Course Resources

GÜNGÖR, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, İstanbul, 1984

KAFESOĞLU, İbrahim, Türk Milli Kültürü, İstanbul, 1983

Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ed. E. İhsanoğlu, İstanbul 1994

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Ara Sınav 50
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6