Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dil ve Kültür TTO 524 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bir toplumun ayakta tutan dil, kültür ve edebiyat gibi değerleri hatırlatmak ve önemlerini belirtmek için konulmuştur.

Course Content

Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve ögeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kültürlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve asimilasyon; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil ve biliş arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi; küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1) Kültürün oluşum evrelerinden anlatır.
2 2) İnsan kültür ilişkisini anlatır.
3 3) Kültürün bir toplum için ne ifade ettiğini açıklar.
4 4) Dilin çok yönlü bir olgu olduğunu açıklar.
5 5) Dil -toplum birliği arasındaki o kopmaz ilişkiyi açıklar.
6 6) Dil-kültür ve edebiyatın toplumu geliştirdiğini açıklar.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar
2 Kültürün kaynakları ve ögeleri
3 Sözlü ve yazılı kültür
4 Maddi ve manevi kültür
5 Kültürlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve asimilasyon
6 Bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür
7 Semboller sistemi olarak dil, dilin insan bilincine etkisi
8 Kültür, dil ve biliş arasındaki ilişki
9 Dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi Dil ve kültürün aktarımı
10 Vize-Ara Sınav
11 Ulusal kimlik ve dil
12 Kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri
13 Kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi
14 Küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük.
Resources
Course Notes
Course Resources

Şükrü Ünalan, Dil ve Kültür, Kendi Yayını, Mart 2002.

Nermi Uygur, Kültür Kuramı, Yapı Kredi Yay. İstanbul

Nermi Uygur, Dilin Gücü, Yapı Kredi Yay. İstanbul

Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi kitabevi, İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6