Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Maddeler Bilgisi I DHF 245 2 1 + 0 1 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ELİF GÜL AYDIN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FATMA FURUNCUOĞLU, Prof.Dr. HAKAN AKIN, Öğr.Gör.Dr. MERVE KÖSEOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN YILMAZ, Dr.Öğr.Üyesi ELİF GÜL AYDIN, Doç.Dr. EMİNE GÜLŞAH GÖKTOLGA AKIN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective
  • Dental materyallerin sınıflandırılarak tanıtılarak  maddelerin genel özelliklerini, alçı, mum ve metalleri, döküm ve lehim işlemlerini,diş hekimliği pratiğinde kullanılan materyalleri  öğretmek
  • Dental materyallerin kullanım alanına göre seçimini ve kullanımlarını öğretmek
  • Diş hekimliği pratiğinde kullanılan materyalleri öğretmek 
Course Content
  • Dişhekimliğinde kullanılan maddelerin genel özelliklerini, alçı, mum, rövetman, gibi materyalleri ve tesviye,polisaj, döküm, lehim işlemlerini açıklar 
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Maddeler bilgisi dersinin kapsamını belirtir Anlatım, Sınav ,
2 Maddelerin genel özelliklerini karşılaştırır Tartışma, Sınav ,
3 Alçı ve mum özelliklerini ayırt eder Anlatım, Sınav ,
4 Yüzey enerjisi ve termal iletkenliği açıklar Anlatım,
5 Metalleri sınıflandırır.Rövetmanı tanır.
6 Döküm ve lehim işlemlerini teorik olarak sıralar, metal tesfiye ve polisajını açık lar
7 .Akrilik rezinleri tanımlar
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 1.Maddeler bilgisine giriş 1.1.Dişhekimliğinde kullanılan materyaller 1.2.Dişhekimliğindeki restoratif materyallerin tarihçesi 1.3.Dişhekimliğinde kullanılan materyallerin standartları
2 2.Maddelerin genel özellikleri, dental materyallerin özellikleri 2.1. Maddelerin genel özellikleri 2.1.1.Primer interatomik bağlantılar 2.1.2.Sekonder interatomik bağlantılar 2.1.3.Termal enerjisi 2.1.4.Kristal yapılar
3 2.2 Dental materyallerin özellikleri 2.2.1.Abrazyon 2.2.2.Vizkozite 2.2.3.Creep ve flow 2.2.4.Renk 2.2.5.Tarnish ve korozyon
4 3. Dişhekimliğinde mum ve alçı 3.1.Dişhekimliğinde mum 3.1.1.Mumların tipleri 3.1.2.Mumun içeriği 3.1.3.Mumun akıcılığı 3.1.4.Termal özellikleri 3.1.5.Mumun manipulasyonu
5 3.2.Dişhekimliğinde alçı 3.2.1.Alçının dişhekimliğinde kullanımı 3.2.2.Alçının tarihçesi 3.2.3.Alçının içeriği 3.2.4.Alçının sertleşme reaksiyonu
6 3.2.5.Alçının tipleri 3.2.6.ISO Sınıflandırması 3.2.7.Alçının sertleşme reaksiyonunu etkileyen faktörler
7 4. Islanabilirlik ve ısısal davranışlar 4.1.Yüzey enerjisi 4.2.Yüzey temas açısı 4.3.Termal genleşme
8 5.Metaller 5.1.Metallerin yapısı ve özellikleri 5.2.Alaşım nedir 5.3.Dişhekimliğinde kullanılan metallerin sınıflandırılması
9 6.Rövetman 6.1.Rövetmanın özellikleri 6.2.Rövetmanın tipleri 6.3.Rövetmanın hazırlanışı
10 7.Döküm, lehim işlemi, tesviye ve polisaj 7.1. Döküm işlemi 7.1.1.Döküm işlemlerinde kullanılan gereçler 7.1.2.Döküm işleminin amaçları 7.1.3.Döküm işlemlerinde karşılaşılabilecek problemler
11 7.2. Lehim işlemi 7.2.1.Lehim işleminin yapılabileceği durumlar 7.2.2.Lehim tipi 7.2.3.Lehim işleminin aşamaları
12 7.3. Tesviye ve Polisaj 7.3.1.Tesviye ve polisaj işlemlerinde kullanılan materyaller 7.3.2.Tesviye ve polisaj işleminin aşamaları 7.3.3.Tesviye ve polisaj işlemlerindeki hatalar
13 8.Akrilik rezinler ve polimerizasyon 8.1.Polimerizasyon yöntemleri
14 8.2.Rezin çeşitleri 8.3.Akrilik rezinlerin özellikleri 8.4. Yumuşak astar materyalleri
15 ARA SINAV
16 1.Maddelerin fiziksel, mekanik ve biyolojik özellikleri 1.1.Maddenin yapısı 1.2.Maddenin fiziksel özellikleri 1.2.1.Gerilim ve gerilme 1.2.2.Elastik sınır, orantı sınırı, elastik modülü, esneklik, daimi deformasyon
17 Ölçü maddeleri 2.1.Ölçü maddelerinde aranılan özellikler 2.2.Ölçü maddelerinin sınıflandırılması 2.2.1.Elastik olmayan ölçü maddeleri 2.2.1.1.Ölçü alçısı 2.2.1.2.Termoplastik ölçü maddeler
18 2.2.2.Elastik ölçü maddeleri 2.2.2.1. Hidrokolloidler 2.2.2.1.1.İrreversible hidrokolloid 2.2.2.1.2.Reversible hidrokolloid 2.2.2.2.
19 3.Akrilik rezinler 3.1.Polimerizasyon 3.2.Polimerizasyon sırasında meydana gelen fiziksel değişimler 3.3.Polimer yapısı ve özellikleri 3.4.Polimerlerin elde edilme yöntemleri 3.5.Protez kaide rezinleri 3.5.1. Protez kaide materyalleri
20 3.6.Rezin dişler 3.6.1.Özellikleri 3.7.Diğer materyaller ile karşılaştırılması
21 4.Metaller ve alaşımları 4.1.Metallerin yapısı ve özellikleri 4.2.Alaşımların yapısı ve özellikleri 4.3.Alaşımların tipleri 4.3.1.Altın alaşımları 4.3.2.Kıymetsiz metal alaşımları 4.3.3.Bileşimleri 4.4.
22 4.6.Korozyon 4.6.1.Mekanizması 4.6.2.Korozyon ölçme şekilleri 4.6.3.Korozyona karşı koruma
23 5.Dental porselen 5.1.Geleneksel porselenlerin birleşimi 5.2.Özellikleri 5.3.Metal porselen bağlantısı
24 5.4.Platin folyo tekniği 5.5.Kondansasyon ve pişirme 5.6.Alümina destekler ve alüminöz porselen 5.7.Enjeksiyon seramikleri 5.8.Döküm cam seramikler
25 6. Simantasyon 6.1.Simantasyon maddeleri 6.1.1.Simanlarda aranılan özellikler 6.1.2.Kaide maddesi olarak kullanılan simanlar 6.1.3.Simantasyon amacı ile kullanılan simanlar
26 Geçici protez materyalleri. Diş hekimliğinde renk ve renk seçimi.Çene yüz protezi materyalleri
27 İmplant ve materyalleri.Fiberler ve Diş hekimliğinde kullanımları.Dental post materyalleri
28 ARA SINAV
Resources
Course Notes
Course Resources

1.Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991 

2.William J. O?Brian. `Dental Materials and Their Selection? 4th ed. Quintessence Publishing Co, 2008.

3. KennethJ.Anusavice. Phillips? Science of DentalMaterials. 11th Ed.,Saunders, Elsevier, 2003.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mesleğin gerektiği, tüm temel tıp bilimleri alanında bilgi ve donanıma sahiptir, klinik ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinmiştir ve bunları tüm meslek hayatı boyunca uygular. Diş hekimliği tarihi, tıp ahlakı ve adli diş hekimliği konusunda gereken ölçüde bilgi ve hassasiyete sahiptir.
2 Diş hekimi olarak, ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların, hücre, doku, organ ve sistem bazında yapı ve fonksiyonlarını tanımlar.
3 Hastaların tıbbi durumlarının, semptomlarının, laboratuvar sonuçlarının ve ilaç etkileşimlerinin değerlendirmesini yapar. Çeşitli sistemik hastalıklar ve bunlarla ilişkili ağız ve diş hastalıklarının tedavi yollarını bilir ve bu tip durumlarda alınması gereken önlemleri uygular.
4 Ağız, çene, diş ve tüm oral dokularda oluşabilen yapı ve fonksiyon değişikliklerini değerlendirir, tanı koyar ve teşhis ve tedavi planlaması yapar.
6 Toplum ağız, diş sağlığı koruyucu ve destekleyici işlemleri bilir ve hazırlanmış program ve projelere katılabilir, uygulayabilir.
7 Tüm ağız, çene, diş ve oral dokuları ilgilendiren hastalıkların, anomalilerin, bozuklukların tedavilerinde disiplin içi ve disiplinler arası tedavi planlamalarında yer alır, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek tedaviler yapar, gerektiğinde alanında uzman sağlık çalışanlarından görüş ve yardım alır. X
8 Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde, diş hekimliği bilgilerini takip eder, mesleki ve akademik alanlarda öğrendiği güncel bilgileri kullanır. X
9 Diş hekimliği alanında teknik ekipmanı, teşhis ve tedaviye özgü olan cihaz ve aletleri ve malzemeleri tanır ve etkili bir şekilde kullanır. X
10 Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle her türlü iletişiminde etik kurallar çerçevesinde güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar. Hasta mahremiyetine, enfeksiyon kontrolüne, radyasyon güvenliği ve tıbbi atık yönetmeliklerine uygun davranır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 3