Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Tarihi II SBE 302 6 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator MEHMET ALPER CANTİMER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

18. yüzyıldan 20. yüzyıla klasik dönemden farklılaşan, dönüşüm halindeki batıya uyum sağlama çabası içinde olan Osmanlı İmparatorluğu anlatılacaktır. 

Course Content

Lale devri sonrasında batılılaşma çabası içerisindeki Osmanlı imparatorluğunun kurumların ve sosyal yapısının 200 yıl boyunca geçirmiş olduğu değişim anlatılacaktır. 18- 19- 20. yüzyıllardaki değişim ve yenileşme çabalarına yer verilecektir. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı imparatorluğunun değişim ve dönüşüm çabaları farkedilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 18. yüzyıl batılılaşmaya başlama dönemi öğrenilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 19. yüzyıl imparatorluğun en uzun yüzyılı fark edilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Fransız İhtilali sonrası Osmanlı topraklarındaki değişim fark edilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Tanzimat- Meşrutiyet dönemlerindeki kurumsal değişim öğrenilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Osmanlı toplumsal yapısındaki değişim anlaşılır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 18 yüzyıl Siyasi gelişmeler
2 Lale devri ve batılılaşma, değişim, dönüşüm devri
3 III. Ahmet'ten- III. Selim'e
4 III. Selim dönemi gelişmeler ve Islahatlar
5 II. Mahmut dönemi gelişmeler
6 Tanzimat fermanı ve gelişmeler
7 Tanzimat dönemi- Islahat Fermanı
8 19. yüzyıl Siyasi gelişmeler
9 Vize
10 Abdülmecit ve Abdülaziz dönemi gelişmeleri
11 II. Abdülhamit dönemi Gelişmeleri
12 I. Meşrutiyet- İstibdat- II. Meşrutiyet Dönemleri
13 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu
14 Osmanlı anayasa ve kanun süreçleri
Resources
Course Notes <p>Koordinat&ouml;r tarafından hazırlanacaktır.</p>
Course Resources

Belge, Murat, Osmanlı'da Kurumlar ve Kültür, Bilgi Üniversitesi Yay, İstanbul, 2005.

Findlay, Carter, Modern Türkiye Tarihi, Timaş Yay, İstanbul, 2011.

Findlay, Carter, Osmanlı İmparatorluğunda Bürokratik Reform-Babıali 1789-1922, Alfa Yay, İstanbul, 2019.

İnalcık, H., Quataert, D., Osmanlı imparatorluğu Ekonomik ve Sosyal Tarih C:2, Eren Yay, İstanbul, 2009.

Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi (V.Cilt), TTK Yay, Ankara, 2011.

Karpat, Kemal, Osmanlı Modernleşmesi, Timaş Yay, İstanbul, 2014.

Karpat, Kemal, Osmanlı Devleti’nin Kısa Sosyal Tarihi: Ayanlar Bürokrasi Demografi ve Modernleşme, Timaş Yay, İstanbul, 2019.

Lewis, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Arkadaş yay, İstanbul, 2015.

Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş Yay, İstanbul, 2017

Zürcher, Eric Jan, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yay, İstanbul, 2008.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar. X
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar. X
4 4. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar. X
8 8. Sosyal bilgilerde sanat ve müze eğitiminin önemini kavrar, müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulama etkinlikleri hazırlar X
14 14. Sosyal bilgiler eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. X
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 8 2 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 4