Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilgiler Öğretim Programlari SBE 202 4 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. YUSUF KESKİN
Course Lecturers Doç.Dr. YUSUF KESKİN,
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. Ayşegül KIRTEL

Course Category
Course Objective

Program gelişrme alanı özelinde Türkiye'de geçmişten günümüze uygulanan sosyal bilgiler öğretim programlarını tanımak.

Course Content

1. Hafta: Temel Kavramlar (Eğitim, Eğitim Tasnifleri, Program Geliştirme kavramı ve öğeleri, farklı program tasnifleri)

2. Hafta: Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri

3. Hafta: Eğitim Felsefeleri

4. Hafta: Program Tasarımları

5. Hafta: Program Geliştirme Süreci (komisyonlar ve ihtiyaç Analizi)

6. Hafta: Program Öğeleri (Hedef ve İçerik)

7. Hafta: Program Öğeleri (Eğitim durumları ve sınama durumları)

8. Hafta: VİZE

9. Hafta: Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Tarihi (Dönemsel yaklaşım ve II. Meşrutiyet Dönemi)

10. Hafta: Kurtuluş Savaşı Yılları (1919-1922) ve Atatürk Dönemi (1923-1938)

11. Hafta: Milli Şef (1938-1950) ve Demokrat Parti (1950-1960) Dönemleri

12. Hafta: Kaotik Dönem (1960-1980) ve Askeri Müdahale Dönemi (1980-1990)

13. Hafta: Değişim (1990-2000) ve Küreselleşme (2000'li yıllar) Dönemleri

14. Güncel Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının (2005 ve 2018) İncelenmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Kavramlar: Eğitim, Eğitim tasnifleri, Program geliştirme kavramı, Program öğeleri ve program tasnifleri
2 Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri: Tarihi, psikolojik, sosyal/toplumsal, ekonomik, konu alanı, bireysel ve felsefi temeller
3 Eğitim Felsefeleri: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık
4 Program Tasarımları: Konu, öğrenci ve sorun merkezli tasarımlar
5 Program Geliştirme Süreci: Komisyonlar ve ihtiyaç analizi
6 Program Öğeleri: Hedef ve içerik
7 Program Öğeleri: Eğitim ve Sınama durumları
8 VİZE
9 Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Tarihi: Dönemsel yaklaşım ve II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918)
10 Kurtuluş Savaşı Yılları (1919-1922) ve Atatürk Dönemi (1923-1938)
11 Milli Şef (1938-1950) ve Demokrat Parti (1950-1960) Dönemleri
12 Kaotik Dönem (1960-1980) ve Askeri Müdahale Dönemi (1980-1990)
13 Değişim (1990-2000) ve Küreselleşme (2000'li yıllar) Dönemleri
14 Güncel Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının (2005 ve 2018) İncelenmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

1. 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 3