Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ilk Türk-Islam Devletleri Tarihi SBE 205 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator MEHMET ALPER CANTİMER
Course Lecturers MEHMET ALPER CANTİMER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İslamiyetin yayılması sonrasında Türklerin İslamlaşma süreci ve ilk Müslüman Türk devletleri anlatılacaktır. Müslüman Türk devletlerinin İslamın yayılması ve korunmasındaki etkisine dikkat çekilecektir. Bununla birlikte Türklerin İslamiyete çok yönlü katkıları da ele alınacaktır. 

Course Content

İslam ordularının asya içlerine ulaşmalrı sonrasında Türklerle karşılaşmaları ve mücadeleleri anlatılacaktır. dünyanın pek çok farkli yöresine yayılan Türklerin Müslümanlaşma süreçleri ve katkılarına yer verilecektir. karşılaştırmalı bir biçimde işlenecek ders konuları ile birlikte öğrencilerin kültrülerin inanç üzerindeki etkisini fark edecekleri düşünülmektedir. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması süreci özellikle vurgulanacaktır. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk- İslam dünyasındaki bilim kültür sanat faaliyetlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 İlk Türk İslam devletlerini tanır ve onların İslam dünyasına katkılarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 İnançlar üzerinde kültürün önemini fark eder. Türk kültürünün İslama katkılarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 İslamın yayılması ve korunmasında Türk devletlerinin önemini far eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma süreçlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 İslamın Türk Coğrafyasında yayılmasını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
7 Türklerin yayıldığı coğrafya ve Müslüman Türk kurduğu devletleri tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İslamiyet ve Türkler Kaynak kitap ve ders notları
2 ilk Müslüman Türk boyları ve Bulgarlar Kaynak kitap ve ders notları
3 Karahanlılar Kaynak kitap ve ders notları
4 Gazneliler Kaynak kitap ve ders notları
5 Selçuklular siyasi tarih Kaynak kitap ve ders notları
6 Selçuklular kültür ve medeniyet
7 Hindistan ve Mısır da Müslüman Türk devletleri Kaynak kitap ve ders notları
8 İran'da Müslüman Türk devletleri Kaynak kitap ve ders notları
9 Ara Sınav (Vize) Kaynak kitap ve ders notları
10 KAradeniz'in kuzeyinde Müslüman Türk devlet ve toplulukları Kaynak kitap ve ders notları
11 Anadolu'da kurulan Müslüman Türk devletleri Kaynak kitap ve ders notları
12 Türkiye Selçukluları Kaynak kitap ve ders notları
13 Ortadoğu da kurulan Müslüman Türk devletleri Kaynak kitap ve ders notları
14 Müslüman Türk devletlerinde bilim kültür sanat faaliyetleri Kaynak kitap ve ders notları
Resources
Course Notes
Course Resources

Merçil, E., Müslüman Türk Devletleri Tarihi, TTK Yay., Ankara, 2000. 

Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, İlgili Maddeler, Çağ Yay., İstanbul, 1989. 

Hodgson, M, İslamın Serüveni, İz Yay, İstanbul, 1993.
 
İslam Ansiklopedisi, İlgili Maddeleri, TDV Yay. 5. Neşet Çağatay, Türk-İslam Devletleri Tarihi, Ankara, 1975.
 
Kafesoğlu, İ., Harezmşahlar Devleti Tarihi (485 - 618 / 1092 - 1221) , TTK Yay., Ankara, 2000. 
 
Taneri, A., Harezmşahlar, TDV Yayınları, Ankara, 1993. Merçil, E, Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Yay., Ankara, 1989.
 
Özkuyumcu, N., İbn Zülak’da İlk Müslüman Türk Devletleri: Tolunoğulları ve İhşidiler, İzmir, 1996.
 
 Arat, Reşit Rahmeti, Eski Türk Hukuk Vesikaları, Türk Kültürü Araştırmaları Yıllığı I, 1964, 1-53. 
 
Barthold, V., Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara 1975. 
 
Bosworth, C.E., İslam Devletleri Tarihi, İstanbul 1980. Brockelmann, C., İslam Milletleri Ve Devletleri Tarihi (Çev: Neşet Çağatay)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 2 32 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 5 5
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3