Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşimlari SBE 201 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Course Lecturers Doç.Dr. HÜSEYİN ÇALIŞKAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu derste sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının sosyal bilgiler öğretimine yansımalarının benimsetilmesi ve etkili bir sosyal bilgiler öğretiminin bileşenleri hakkındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content
Sosyal bilgiler öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; sosyal bilgiler öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının sosyal bilgiler öğretimine yansımaları; sosyal bilgiler öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; sosyal
bilgiler öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir sosyal bilgiler öğretiminin bileşenleri;
sosyal bilgiler öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 3