Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi ECE 204 4 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. SUAT KOL
Course Lecturers Doç.Dr. SUAT KOL,
Course Assistants

Arş. Gör. Esra Betül Kölemen

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin temel amacı; erken çocukluk döneminde oyun gelişimi ve eğitimi ile ilgili temel kavramları kazandırmak ve hareket temelli oyun etkinlikleri gerçekleştirmektir.

Course Content

Erken çocukluk döneminde oyunun eğitsel ve gelişimsel değerleri; oyunu, çocuğu tanıma ve değerlendirmede ve etkili bir öğretim yöntemi olarak kullanma; oyunun tanımı, önemi, gelişimi, toplumsal rolü, oyun kuramları, oyunu etkileyen faktörler, oyunu destekleme, oyun etkinlikleri planlama ve uygulama.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Erken çocukluk döneminde oyun ile ilgili temel kavramları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Örnek Olay, Problem Çözme,
2 Oyunun çocuğun gelişim alanlarına etkisini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Problem Çözme,
3 Oyunun gelişim aşamalarını, yaşlara göre oyun türlerini ve oyunun yaratıcılığa etkisini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Problem Çözme,
4 Oyunun tarihsel gelişimini, Türk Kültürü oyun ve hareket temelli oyunlarla ilgili uygulamalar ile farklı kültürlerdeki oyunu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Problem Çözme,
5 Hareket temelli oyun etkinliklerini gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Problem Çözme,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders ile ilgili genel bilgilendirme
2 Oyunun tanımı ve oyun ile kuramsal yaklaşımlar Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
3 Çocuk oyunlarının önemi ve işlevleri, bilim insanlarının oyunla ilgili görüşleri Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
4 Oyun ve yaratıcılık, oyun gelişim teorileri Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
5 Yaşlara göre oyun türleri Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
6 Oyunun çocuğun gelişim alanlarına etkisi (bilişsel, dil) Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
7 Oyunun çocuğun gelişim alanlarına etkisi (sosyo-duygusal, bedensel) Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
8 Yıl içi Sınav
9 Oyunun çocuğun gelişim alanlarına etkisi (fiziksel, motor) Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
10 Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
11 Uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
12 Türk kültüründe oyun ve hareket temelli oyunlarla ilgili uygulamalar Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
13 Farklı kültürlerde oyun Ders Notları-İlgili Ders Kitabı-İlgili Slaytlar-Referanslar
14 Genel tekrar ve değerlendirme
Resources
Course Notes <p>(1) Aksoy, A. B. (2008). Erken &Ccedil;ocukluk D&ouml;neminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık<br /> (2) T&uuml;fek&ccedil;ioğlu, U. (2002). &Ccedil;ocukta hareket, oyun gelişimi ve &ouml;ğretimi. Eskişehir, Anadolu &uuml;niversitesi yayınları.<br /> (3) Aksoy A. B. &amp; &Ccedil;ift&ccedil;i, H. D. (2014). Erken &Ccedil;ocukluk D&ouml;neminde Oyun. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.<br /> (4) Sevin&ccedil;, M. (2006). Erken &Ccedil;ocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. Ankara: Morpa K&uuml;lt&uuml;r Yayınları.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir. X
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar. X
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular. X
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır. X
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. X
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar. X
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar.
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır.
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar. X
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 70
Total Workload / 25 (Hours) 2.8
dersAKTSKredisi 3