Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Erken Çocuklukta Fen Eğitimi ECE 201 3 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. SUZAN CÖMERT ÖZATA
Course Lecturers Öğr.Gör. SUZAN CÖMERT ÖZATA,
Course Assistants

Arş. Gör. Esra Betül Kölemen

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar için doğa ve fen etkinliklerinin önemini kavratma, doğa ve fen öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve materyallerini tanıtma, uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmaktır

Course Content

Erken çocukluk eğitiminde doğa ve fen etkinliklerinin ilkeleri, hedefleri, yararları, okul öncesi programlarındaki yeri. Fen etkinlik ve materyalleri hazırlama ve uygulama.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Erken çocukluk eğitiminde fen kavramlarının öğretiminin önemini kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Fen öğretim yöntemlerini karşılaştırır Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
3 Erken çocukluk dönemi fen programlarını karşılaştırır Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Fen merkezi oluşturur ve fen kavramlarının gelişimine yönelik etkinlikler üretir Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Portfolyo, Performans Görevi,
5 Fen öğretimine yönelik değerlendirme araçları hazırlar Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Abis d&ouml;k&uuml;manları</p>
Course Resources

Ed. Berrin Akman, (2017)  Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Akman B (Editör) (2010). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. Ankara: Pegem Yayıncılık
Kandır A, Can M, Tuncer Y (2010) Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
Alisinanoğlu F, Özbey S, Kahveci G (2011) Okul Öncesinde Fen Eğitimi. Maya Akademi
Tahta F (2010). Erken Çocuklukta Fen Eğitimi ve Eğlenceli Deneyler. Ankara: Eğiten Kitap Yayınları
Özdaş A (Editör) (2004) Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir. X
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar. X
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular. X
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır. X
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. X
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar. X
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar. X
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır. X
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar. X
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 10
1. Kısa Sınav 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6