Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Rehberlik ve Psikolojik Danişmada Alan Çalişmasi RPD 404 8 1 + 4 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses <p> - Test Geliştirme</p> <p> - Cinsel Sağlık Eğitimi</p> <p> - Saldırganlık Psikolojisi</p> <p> - Gen&ccedil;lik Sorunları Semineri</p> <p> - Teknolojinin Olumsuz Etkileri</p> <p> - Medya ve Psikoloji</p>
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Doç.Dr. EYÜP ÇELİK
Course Lecturers Prof.Dr. OSMAN TİTREK, Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU, Doç.Dr. MEHMET ALİ HAMEDOĞLU, Prof.Dr. TUNCAY AYAS, Doç.Dr. ZEYNEP DEMİRTAŞ, Öğr.Gör.Dr. BASRİ ÖZÇELİK, Doç.Dr. MUSTAFA BAYRAKCI, Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN, Doç.Dr. MEHMET KAYA, Prof.Dr. MURAT İSKENDER, Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ, Dr.Öğr.Üyesi SERHAT ARSLAN, Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN, Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR, Dr.Öğr.Üyesi GÜLDEN KAYA UYANIK, Dr.Öğr.Üyesi GÖZDE SEZEN GÜLTEKİN, Dr.Öğr.Üyesi SÜLEYMAN DEMİR, MEB Personeli , Doç.Dr. EYÜP ÇELİK, Arş.Gör.Dr. LEVENT ERTUNA, Arş.Gör.Dr. EROL UĞUR, Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ, Doç.Dr. ÖMER FARUK VURAL,
Course Assistants

Arş. Gör. Samet MAKAS

Arş. Gör. Eda BİÇENER

Course Category
Course Objective

Öğrencilere, ilk ve ortaöğretim kurumlarında süpervizyon eşliğinde psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerini yürütme deneyimi sağlamak.

Course Content

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, okullarda çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uyum güçlüğü çeken ve risk grubunda bulunan öğrencileri tespit eder. , , , , , , ,
2 Bireyin hangi alanda rehberlik gereksinimi olduğunu fark eder. , , , , , , ,
3 Eğitsel rehberliğin amacını ve kapsamını açıklar. , , , , , , ,
4 Eğitsel rehberlik çalışması planlar ve uygular. , , , , , , ,
5 Öğrencilerin kişisel gelişimini ve geleceğini planlamalarında rehberlik yapar. , , , , , , ,
6 Amaca uygun bir test-dışı tekniği uygular, yorumlar ve değerlendirir. , , , , , , ,
7 Grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun psiko-eğitim oturumları planlar. , , , , , , ,
8 Velilere yönelik etkinlikler planlar ve uygular. , , , , , , ,
9 Okul ve sınıf PDR programlarının hazırlanması ve uygulanmasındaki süreci kavrar. , , , , , , ,
10 Uygulamaların verimliliğini sorgulayarak kendini geliştirir. , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İhtiyaç analizi uygulanması ve rehberlik çalışma programlarının revise edilmesi
2 Okul rehberlik hizmetleri çalışma programında o hafta yer alan rehberlik faaliyetine ilişkin rehberlik panosu hazırlama
3 Uyum güçlüğü çeken ve risk grubunda bulunan öğrencilerin tespit edilmesi
4 Uyum güçlüğü çeken ve risk grubunda bulunan öğrenciler için yardım çalışmaların planlanması
5 Uyum güçlüğü çeken çocuklar için veli ve öğretmenlere müşavirlik
6 Okul rehberlik hizmetleri çalışma programında o hafta yer alan rehberlik faaliyetine ilişkin test ve envanter uygulanması
7 Uygulanan test ve envanter sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması
8 Ara Sınav
9 Okul rehberlik hizmetleri çalışma programında o hafta yer alan rehberlik faaliyetine ilişkin psikoeğitim ve grup çalışmasının yapılması
10 İhmal ve istismarı engellemeye yönelik önleyici rehberlik çalışması
11 İhtiyaca yönelik eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal rehberlik çalışması
12 Öğrencilere yönelik seminer çalışması
13 Velilere yönelik eğitim çalışması
14 RPD hizmetlerinin yılsonu değerlendirme raporunun yazılması
Resources
Course Notes
Course Resources

Owen, K. (2015). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık

Doğan, E. (2017). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik (5. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık

Arı, Korkmaz, E. (2015). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Rehberlik ve Danışmanlık Uygulamalı Yaklaşım. Eğitim Yayınevi

Özgüven, E. (1996). Görüşme; İlke ve Teknikleri. Ankara : İleri Matbaası.

Usluer, E. (1998). Meslek İnceleme Kılavuzu. (1998)

Cansever, G. (1982). Klinik Psikolojide Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul: Gözlem Matbaacılık.

Erkan, S. (1995). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara : Pegem Yayınları.

Özçelik, D.A. (1981). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (5.Baskı). Ankara : Meso Yayınevi.

Kuzgun, Y. (1988). Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı. Ankara : ÖSYM Yayınları.

Özgüven, E. (1999). Hacettepe Kişilik Envanteri. Ankara : PDRM Yayınları.

(1998). Bireyi Tanıma Teknikleri. Ankara : PDREM Yayınları.

(1994). Psikolojik Testler. Ankara : PDREM Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 10
Total 10
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 2 5 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 5 5
Final 1 8 8
Total Workload 137
Total Workload / 25 (Hours) 5.48
dersAKTSKredisi 5