Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçmeli Iv: Özel Eğitimde Pdr RPD 433 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Bu dersin sonunda öğrencilerin risk altında ya da özel eğitime muhtaç çocuklar ile ilgili olarak pek çok farklı konuda danışana nitelikli ve etkili bir danışmanlık hizmeti vermesi beklenmektedir.

Course Content

Özel eğitime muhtaç çocukları tanıma ve onlarla ve yakınlarıyla psikolojik danışma yapma becerisi kazanma.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Özel eğitimle ilgili temel ilkeleri betimler , ,
2 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temellerini tanımlar. , ,
3 Engelliliği oluşturan nedenleri açıklar , ,
4 Özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkileri sınıflandırır , , , ,
5 Özel eğitime muhtaç çocuklar ve aileleriyle psikolojik danışma uygular. , , ,
6 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kurallarını değerlendirir. , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel Eğitime Genel Bir Yaklaşım
2 Değerlendirme Ve Sağaltım Planı
3 Etkili Davranış Değiştirme Destek Planları
4 İletişim
5 Öğretimin Planlanması
6 Oyun Terapisi, Sanat Terapisi, Bibliyo Terapi
7 Ara Sınav
8 Çocuklarda Rehberlik Hizmetleri
9 Öfke Kontrolü Ve Karar Verme
10 Çatışma Çözümü
11 Çatışma Çözümü
12 Ders Çalışma Becerileri
13 Etkili Davranış Değiştirme Destek Planları
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources

Johnson, D. & Johnson,F. Joining together. Group Theory and Group Skills. Allyn and Bacon. 2000.
Morganett, R. S. Skills for Living. Group Counseling Activities for Elementary Students. Research Press, Illinois.1994.
Orton, G.L. Strategies for counseling with Children and Their Parents. Brooks/Cole Publishing Company. 1997.
Kanfer, F. & Goldstein, A.P. Helping People Change. A textbook methods.Pergamon Press. 1991.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
1. Kısa Sınav 10
1. Ara Sınav 50
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 1 1
Total Workload 117
Total Workload / 25 (Hours) 4.68
dersAKTSKredisi 5