Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Eğitim Tarihi EBB 114 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SERHAT ARSLAN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Serhat Arslan

Yrd. Doç. Dr. Subhan Ekşioğlu

Course Category
Course Objective

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemini,; Türk eğitim olgusunun tarihi süreçleri bilgisi; Türk eğitim tarihi dersininin bireysel ve toplumsal yararları ve öğretmenlik mesleğine katkıları.

Course Content

Ortaasya Türk devletlerinde eğitim.
İlk Müslüman Türk devletlerinde eğitim.
Büyük Selçuklularda ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim.
Medreseler.
Osmanlı döneminde, kuruluştan yenileşme hareketlerine kadar eğitim.
Osmanlıda Yenileşme hareketlerinden Cumhuriyet dönemine kadar eğitim.
Cumhuriyet dönemi eğitim sisteminin felsefi temelleri ve Tevhidi Tedrisat yasası.
Cumhuriyet dönemi eğitim sistemi -ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim, öğretmen yetiştirme.
Günümüzde Türk eğitim sisteminin yapısı.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Eğitim Tarihinin, gelişimsel süreçleri bilgisi. , , , , ,
2 Eğitimi tarihi bilmenin, birey ve öğretmenlik mesleği açısından önemini gerekçeleri ile açıklayabilme. , , , ,
3 Türk eğitim tarihi olgular bilgisi. , , , ,
4 Eğitim sorunlarını analiz edebilme. , , , , ,
5 Toplumsal ve eğitim ile ilgili sorunlara çözüm yolları önerme. , , , , ,
6 Eğitim sorunlarına karşı duyarlı oluş. , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ortaasya Türk devletlerinde eğitim.
2 İlk Müslüman Türk devletlerinde eğitim.
3 Büyük Selçuklularda ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim.
4 Medreseler.
5 Selçuklular dönemi Türk-İslam bilim insanları
6 Osmanlı döneminde, kuruluştan yenileşme hareketlerine kadar eğitim.
7 ARA SINAV
8 Osmanlıda Yenileşme hareketlerinden Cumhuriyet dönemine kadar eğitim.
9 Eğitim Tarihinde ilk yasal düzenlemeler ve yeni anlayışlar.
10 Cumhuriyet dönemi eğitim sisteminin felsefi temelleri ve Tevhidi Tedrisat yasası.
11 Atatürk´ün eğitim felsefesi.
12 Cumhuriyet dönemi eğitim sistemi -ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim, öğretmen yetiştirme.
13 Cumhuriyet dönemi başlıca eğitim düşünürleri.
14 Günümüzde Türk eğitim sisteminin yapısı.
Resources
Course Notes <p>Aky&uuml;z, Y. (2010). T&uuml;rk ğitim Tarihi. Ankara: PegemA.<br /> Binbaşıoğlu, C. (2009). Başlangı&ccedil;tan G&uuml;n&uuml;m&uuml;ze T&uuml;rk eğitim Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.</p>
Course Resources

Tutkun, Ö. F. (2012). Okul. Yaşam Boyu Eğitim Dergisi, 1, 1, 4-8.
Tutkun, Ö. F. (2010). 21. yüzyılda eğitim programının felsefi boyutları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 3, 993-1016.
Tutkun, Ö. F. (2003). Avrupa birliği katılım sürecinde öğretmen yetiştirmede yeni yönelimler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7, 1, 23-31.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 25
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Proje / Tasarım 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5