Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nesne Tabanli Programlama BTE 202 4 3 + 2 4 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Arş.Gör. MEHMET UYSAL
Course Lecturers Öğr.Gör. SELÇUK SIRRI TERCAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Python dili kullanılarak nesne tabanlı programlama yaklaşımının öğrenilmesi ve nesne tabanlı programlar geliştirilebilmesi

Course Content

nesne tabanlı tasarım; sınıf, nesne kavramları; sınıf, nesne method ve özellikleri; nesne tabanlı programlamanın temel kavramları: detayları gizleme/arındırma, verinin soyutlanması (encapsulation and data abstraction), miras (inheritance) ve çok biçimlilik (polymorphism).

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nesne tabanlı programlamanın temel kavramlarını tanımlar. , , , , ,
2 Nesne tabanlı programlama yaklaşımı ile ufak boyutlu uygulamalar geliştirir. , , , ,
3 Uygulama geliştirirken uygun hazır kütüphaneleri kullanır. , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Python Dilinin Temel Kavramlarının Gözden Geçirilmesi 1
2 Neden ve Ne zaman Nesne Tabanlı Tasarım? 1
3 Python Dilinde Sınıflar ve Nesneler 1
4 Nesne Tabanlı Programlamanın Temel Kavramları: Soyutlama, Parçalara Ayırma, Ayrıntıları Gizleme 1,2
5 Nesne Tabanlı Programlamanın Temel Kavramları: Miras, Çok Biçimlilik 1,2
6 Veri Yapıları: Demetler, Sözlükler, Listeler, Kümeler, Sıralar 1,2
7 Python'da Nesne Tabanlı Programlamaya Yönelik Özel Fonksiyonlar 1,2
8 Metinler ve Nesnelerin Kaydedilmesi 1,2
9 Ödev/Proje Değerlendirilmesi 1,2,3
10 Sıralama ve Arama Algoritmaları 1,3
11 Arayüz Tasarımı: Tkinter ve PyQt 1,3
12 Arayüz Tasarımı: Kivy 1,2
13 Veri Tabanlarında Temel İşlemler: Oluştur, Güncelle, Sil 1
14 Ödev/Proje Değerlendirilmesi 1,2,3
Resources
Course Notes
Course Resources
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 10
Total 10
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 30 30
Sözlü Sınav 1 15 15
Final 1 2 2
Total Workload 205
Total Workload / 25 (Hours) 8.2
dersAKTSKredisi 8