Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dili TUR 102 2 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Öğr.Gör. GÖKHAN EKŞİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi EROL EROĞLU, Öğr.Gör. EMİNE ŞULE ERTÜRK ANIKLI, Öğr.Gör.Dr. ÖZLEM YAHŞİ, Öğr.Gör.Dr. ENGİN ÖMEROĞLU, Öğr.Gör. GÖKHAN EKŞİ, Öğr.Gör.Dr. SERHAT DEMİREL, Öğr.Gör. HÜRDÜNYA ŞAHAN, Öğr.Gör.Dr. ÖZLEM DÜZLÜ, Öğr.Gör.Dr. RAMAZAN KANDEMİR ENSER,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective Öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak.
Course Content Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanma yolları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersin amacını ve işleyiş planını görür, dilin tanımını ve insan hayatındaki yerini kavrar, konuşma ve yazı dili arasındaki farkları bilir. , , , , ,
2 Dilin özelliklerini, dil-toplum ve dil-kültür ilişkilerini kavrar; okuma ve anlama yöntemlerini bilir. , , , , ,
3 Türk dilinin yapısını ve yeryüzündeki dil aileleri arasındaki yerini, lehçe-şive-ağız ayrımını bilir; noktalama işaretlerinin kullanımını anlar. , , , , ,
4 Türk dilinin tarihi gelişimi içerisinde öne çıkan eserleri görür, yazım kurallarını bilir. , , , , ,
5 Türk dilinin ses özelliklerini bilir, kültürün ne olduğunu ve değişip değişmeyen unsurlarını kavrar. , , , , ,
6 Türk dilinin yapım ve çekim eklerini bilir, şiir türünün özelliklerini örneklerle kavrar. Teknoloji-dil ilişkisini görür. , , , , ,
7 Sözcük türlerini bilir, roman ve öykünün özelliklerini örneklerle kavrar. , , , , ,
8 Söz öbeklerini bilir, ödev-proje hazırlamanın yöntemlerini öğrenir; masal, fabl, mesnevi gibi klasik kurmaca türlerin özelliklerini kavrar. , , , , ,
9 Cümlenin öğelerini ve cümle türlerini bilir, tiyatro ve senaryo gibi kullanmalık metinler hakkında bilgi sahibi olur, yazı yazmanın ön hazırlıklarını görür. , , , , ,
10 Paragraf ve metnin özelliklerini kavrar, makale ve eleştiri gibi işlevsel türleri bilir , , , , ,
11 Sözcüklerin anlam bakımından özelliklerini bilir, deneme ve fıkra gibi işlevsel türleri bilir, günlük hayattaki iletişim hatalarını örneklerle görür. , , , , ,
12 Deyimler, atasözleri ve Türk dilinin söz varlığı hakkında bilgi sahibi olur, anlatım bozukluklarını örnekleriyle tanır. , , , , ,
13 Türk dilinin güncel sorunlarını bilir, etkili ve güzel konuşmanın ilkelerini kavrar. , , , , ,
14 Bilimsel yazıları tanır, etkili ve güzel konuşma örneklerini görür. , , , , ,
15 Genel iletişimde yapılan hataları görür, topluluk önünde konuşma yapmanın inceliklerini bilir. , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 A. Dersin amacı ve işleyişi, dilin tanımı ve insan hayatındaki yeri B. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklar.
2 A. Dilin özellikleri ve dilin yapısını kavrama. Okuma ve anlama yöntemleri B. Noktalama işaretleri
3 A. Dünya dilleri arasında Türkçe; lehçe, şive ve ağız arasındaki farklar B. Dil-düşünce ilişkisini kavrama, eleştirel düşünme. Noktalama işaretleri
4 A. Belli başlı Türkçe eserlerin değerlendirilmesi B. Yazım kuralları
5 A. Örneklerle Türkçenin ses özellikleri B. Kültürün değişen ve değişmeyen unsurları
6 A. Türkçede sözcük yapısının incelenmesi B. Yazı türlerinden Şiir ve şiir incelemesi C. Yazı için ön hazırlıklar D. Form yazıları: dilekçe, tutanak, rapor...
7 A. Sözcük Türleri B. Roman ve hikâye türleri. Edebiyatta kurgu-yaşantı ayrımı. C. Sözlük kullanımı
8 A. Söz öbekleri B. Klasik kurmaca türler C. Ödev, proje hazırlama D. Yazılı ve Görsel Medyada Dil Yanlışları
9 A. Türkçede cümle yapısı ve cümle türleri B. Kullanmalık Metinler: Tiyatro, senaryo C. Bilimsel yazmanın ilkeleri. Yazmada plan, iyi bir plan nasıl yapılır?
10 A. Cümle üstü dil yapıları: paragraf ve metin B. İşlevsel Türler: Makale-Eleştiri. Eleştiride yöntem sorunu. C. İletişim kazaları
11 A. Semantik bilgisi B. İşlevsel Türler: Deneme - Fıkra-Gazete Köşe yazısı-Söyleşi C. Paragraf yazımı; paragraf türleri ve özellikleri
12 A. Söz sanatları ve Türkçenin söz varlığı B. İşlevsel Türler: Mektup, Gezi Yaazısı, Anı, Günlük.C. Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları).
13 A. Türkçenin güncel sorunları B. Diksiyonda dikkat edilmesi gereken noktalar C. Bilimsel yazılar
14 Genel tekrar
Resources
Course Notes Akerson, F. (2008). Türkçe Örneklerle Dile Genel Bir Bakış, Multilingual, 2. Bsk. İstanbul, 282 s.
Course Resources Aksan,D. (1990). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara,
Aktaş, Ş.; Gündüz, O. (2011) Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 330 s.
Atasoy, F.O. (2010). Türkçede Noktalama, Özel Kitaplar, İstanbul, 530 s.
Ateş, K. (2011). Türk Dili, İmge Kitabevi, 10. Bsk, İstanbul, 419 s.
Caferoğlu, A. (1984). Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul, 246 s.
Demir, N.; Yılmaz, E. (2009). Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, 4. Bsk. Ankara, 269 s.
Eker, S. (2009). Çağdaş Türk Dili, 5. Bsk, İstanbul, 584 s.
Ergin, M. (1972). Türk Dil Bilgisi,
Ergüzel, M.; Gülsevin, G.; Boz, E.; Yaman, E. (2011). Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Savaş Yayınevi, Ankara, 408 s.
Özkan, M.; Sevinçli, V. (2008). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3F Yayınevi, İstanbul, 279 s.
Özkan, Mustafa. Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.
Paçacıoğlu, B. (2010). Türk Dili ve Kompozisyon, Hat Yayınevi, 368 s.
Yılmaz, Y. (2010). Türkçede Dil Yanlışları, Özel Kitaplar, İstanbul, 320 s.
Week Documents Description size
12 DIL102_H09 0.48 MB
12 DIL102_H10 0.14 MB
13 ekitap102_H12 0.27 MB
4 TUR101_V08_2 87.05 MB
4 TUR101_V07 141.52 MB
9 ekitap102_H04 0.24 MB
1 TUR101_H01 0.13 MB
1 TUR101_H02 0.21 MB
1 TUR101_H02 0.21 MB
2 TUR101_V03_V04 185.95 MB
2 TUR101_H03 0.33 MB
2 TUR101_H03 0.33 MB
3 TUR101_H06 0.26 MB
3 TUR101_H05. 0.31 MB
3 TUR101_V05_V06 183.3 MB
1 TUR101_V01 89.29 MB
2 TUR101_H04 0.29 MB
2 TUR101_V03_V04 185.95 MB
4 TUR101_H07 0.28 MB
4 TUR101_H08 0.36 MB
4 TUR101_V08_1 7.9 MB
4 TUR101_V08_2 87.05 MB
4 TUR101_V07 141.52 MB
9 ekitap102_H03 0.25 MB
9 TUR102_V17 165.14 MB
9 TUR102_V19 170.82 MB
9 ekitap102_H04 0.24 MB
10 ekitap102_H05 0.23 MB
10 ekitap102_H06 0.26 MB
10 TUR102_V20 181.71 MB
11 ekitap102_H07 0.22 MB
11 ekitap102_H08 0.24 MB
11 TUR102_V21 338.06 MB
11 TUR102_V22 228.82 MB
12 ekitap102_H09 0.3 MB
12 ekitap102_H10 0.3 MB
12 TUR102_V23 325.58 MB
14 ekitap102_H13 0.24 MB
14 ekitap102_H14 0.28 MB
5 TUR101_V09 39.64 MB
5 TUR101_V10 123.44 MB
5 TUR101_H10 0.25 MB
5 TUR101_H09 0.24 MB
6 TUR101_H12 0.24 MB
6 TUR101_V11 116.97 MB
6 TUR101_V12 126.41 MB
6 TUR101_H11. 0.3 MB
7 TUR101_H13 0.21 MB
7 TUR101_H14 0.26 MB
7 TUR101_V13 36.4 MB
7 TUR101_V14 366.86 MB
8 ekitap102_H01 0.36 MB
8 ekitap102_H02 0.3 MB
8 TUR102_V15 435.58 MB
8 TUR102_V16 462.33 MB
1 TUR101_H01 0.13 MB
1 TUR101_V01 89.29 MB
1 TUR101_H02 0.21 MB
2 TUR101_V03_V04 185.95 MB
2 TUR101_H04 0.29 MB
2 TUR101_H03 0.33 MB
3 TUR101_H06 0.26 MB
3 TUR101_H05. 0.31 MB
3 TUR101_V05_V06 183.3 MB
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Total Workload 102
Total Workload / 25 (Hours) 4.08
dersAKTSKredisi 4