Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Değerler Sosyolojisi, Eğitim ve Din DEG 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p>yoktur</p>
Recommended Optional Courses <p>yoktur</p>
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. ABDULLAH İNCE
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör Ayşegül KIRTEL

Course Category
Course Objective

Değerler sosyolojisinin din ve eğitimle ilişkisi ve eğitim süreçlerindeki yerinin bilinmesi ve nasıl uygulanacağının bilinmesi

Course Content

Değerler sosyolojisinde temel yaklaşımlar

  Toplumsal değerlerin din ve eğitimle ilişkisi

  Toplumsal değerlerin eğitimdeki yeri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Zengin, M. ve Diğerleri, (2015). Din, Ahlak ve Değerler &Ouml;ğretimi İ&ccedil;in Eğitsel Oyunlar, Dem Yayınları, İstanbul.</p>
Course Resources

 

Korkmaz, A. (2014). Değerler Sosyolojisi, Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz - Aralık 7 (14) : 51-78.

Okumuş, E. (2014). Değer ve Din İstismarı, JASSS, Sayı 24, ss. 13-31.

Zabun, B. (2013).  Değerlerin Sosyolojik Öğretimi: Ortaöğretim Sosyoloji Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Analizi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 38, ss. 1-11.

Hökelekli, H. (2006). Gençlik, Din ve Değerler Piskolojisi, Dem Yayınları, İstanbul.

Mehmedoğlu, Ali U. (2006). İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi, (M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Örneği), M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 30, ss.133-167.

Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler

Eğitimi Dergisi, 1 (3), 217-239.

Esmer, Y. (1999). Devrim, Evrim, Statüko; Türkiye’de Sosyal Siyasal Ekonomik Değerler, Tesev Yayınları, İstanbul.

Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 3 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 3 15 45
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6