Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebî Eserlerdeki Değerler DEG 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Tuba Demirtaş Tolaman

Course Category
Course Objective

Türk Edebiyatının çeşitli türlerindeki eserlerin aktardığı değerleri ortaya çıkarmak ve değerlerin öğrencilere bu eserler vasıtasıyla aktarımını sağlamak

Course Content

Edebi eser: tanımı ve türleri, değer kavramı ve türleri: estetik değerler, iktisadî değerler, sosyal değerler, dinî değerler, siyasi değerler, teorik değerler ve bu değerlerin edebî eserlerdeki yansımaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk edebiyatının nazım türündeki eserlerinde aktarılan değerleri belirler. , , , , , , , ,
2 Türk edebiyatının nesir türündeki eserlerinde aktarılan değerleri belirler. , , , , , , ,
3 Edebî eserlerdeki estetik değerleri fark eder. , , , , , , , ,
4 Edebî eserlerdeki iktisadî değerleri ortaya çıkarır. , , , , , , ,
5 Edebî eserlerdeki sosyal değerleri keşfeder. , , , , , , , ,
6 Edebî eserlerdeki dinî değerleri belirler. , , , , , , , ,
7 Edebî eserlerdeki siyasi değerleri ortaya çıkarır. , , , , , , , ,
8 Edebî eserlerdeki teorik değerleri fark eder. , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Edebî eser: tanımı ve türleri Konu ile ilgili literatür incelenir.
2 Edebî eser: tanımı ve türleri Konu ile ilgili literatür incelenir.
3 Değer kavramı ve türleri Konu ile ilgili literatür incelenir.
4 Estetik değerler ve edebî eserlerdeki yansımaları Konu ile ilgili literatür incelenir.
5 Estetik değerler ve edebî eserlerdeki yansımaları Konu ile ilgili literatür incelenir.
6 İktisadî değerler ve edebî eserlerdeki yansımaları Konu ile ilgili literatür incelenir.
7 İktisadî değerler ve edebî eserlerdeki yansımaları Konu ile ilgili literatür incelenir.
8 Sosyal değerler ve edebî eserlerdeki yansımaları Konu ile ilgili literatür incelenir.
9 Ara sınav Konu ile ilgili literatür incelenir.
10 Sosyal değerler ve edebî eserlerdeki yansımaları Konu ile ilgili literatür incelenir.
11 Dinî değerler ve edebî eserlerdeki yansımaları Konu ile ilgili literatür incelenir.
12 Siyasi değerler ve edebî eserlerdeki yansımaları Konu ile ilgili literatür incelenir.
13 Estetik değerler ve edebî eserlerdeki yansımaları Konu ile ilgili literatür incelenir.
14 Estetik değerler ve edebî eserlerdeki yansımaları Konu ile ilgili literatür incelenir.
Resources
Course Notes
Course Resources

Çotuksöken, Y. (2002). Edebiyat dersleri üzerine gözlemler. Nasıl Bir Edebiyat Eğitimi Çalıştayı. İstanbul.
Kaymakcan R, Kenan S, Hökelekli H, Arslan, Ş. ve Zengin, M. (2007). Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
Fayda, M. (2005). Karakter eğitimi. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.
Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları.
Tepe, H. (2002). Tepe, H. (2002). Değerler ve değer bilgisi. Bilgi ve Değer, Ş. Yalçın (ed.), Vadi Yay., Ankara, 2002, 342-353.

Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
2. Kısa Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
1. Ara Sınav 50
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 12 12
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6