Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşimlar SBE 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HÜLYA ÇELİK
Course Lecturers
Course Assistants

-

Course Category
Course Objective

Sosyal Bilgilerde öğrenme ve öğretmeyi açıklayabilme,
Aktif öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, eleştirel düşünmeyi öğrenmeyi açıklayabilme,
Teknoloji ile sosyal bilgiler öğretimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilme,
Sosyal bilgilerde demokratik değerlerin önemini açıklayabilme.

Course Content

Sosyal Bilgilerde öğrenme ve öğretme, aktif öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, eleştirel düşünmeyi öğrenme, teknoloji ve sosyal bilgiler öğretimi, işbirliğine dayalı öğrenme, kavram öğrenme, tam öğrenme, sosyal bilgilerde demokratik değerlerin öğretimi, sosyal bilgiler öğretiminde tartışma ve beyin fırtınası.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yapılandırmacı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, eleştirel düşünmeyi öğrenmeyi ayırt edebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Sınav ,
2 Sosyal bilgilerde demokratik değerlerin önemini değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Sosyal Bilgilerde öğretmeyi açıklayabilir, Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav,
4 Aktif öğrenmeyi yorumlayabilir, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Teknoloji ile sosyal bilgiler öğretimi arasındaki ilişkiyi formüle edebilir, Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Sosyal Bilgilerde öğrenmeyi tanımlayabilir, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Planlama
2 Sosyal Bilgilerde öğrenme ve öğretme
3 Aktif öğrenme
4 Yapılandırmacı öğrenme
5 Probleme dayalı öğrenme
6 Eleştirel düşünmeyi öğrenme
7 Teknoloji ve sosyal bilgiler öğretimi
8 İşbirliğine dayalı öğrenme
9 İşbirliğine dayalı öğrenme
10 Kavram öğrenme
11 Tam öğrenme
12 Sosyal bilgilerde demokratik değerlerin öğretimi
13 Sosyal bilgiler öğretiminde tartışma ve beyin fırtınası
14 Dersin genel değerlendirmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] AÇIKGÖZ, K. Ü. (2004). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
[2] Demirel, Ö. (Ed.). (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler. (İkinci Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
[3] KARAKAYA, Şerafettin (2004). Eğitimde Program Geliştirme Çalışmaları ve Yeni Yönelimler, Asil Yayınları, Ankara.
[4] KUZGUN, Y. ve DERYAKULU, D. (Ed.). (2004). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
[5] ÖZDEN, Yüksel (2003). Öğrenme ve Öğretme, Pegem A Yayınları, Ankara.
[6] TANRIÖĞEN, Abdurrahman (2006), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Lisans Yayınları, İstanbul.
[7] ÖZTÜRK, Cemil. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (2006), Pegem A Yayınları, Ankara.
[8] ERDEM, Münire (1996), Sosyal Bilgiler Öğretimi, Alkım Yayınları, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6