Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ölçek Geliştirme ve Uyarlama TRE 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Berna KAYA
Course Category
Course Objective Öğretimin niteliğinin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli ölçme araçları kullanılmaktadır. Bu ölçme araçlarının bir bölümü uyarlanarak kullanılmaktadır. Uyarlama sürecinde, araştırmacıların dikkat etmesi gereken hususlar yer almaktadır ve bu hususlara dikkat edilmez ise hatalı sonuçların elde edilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle bu ders kapsamında kültürler arası ölçme işlemlerinde ve ölçek uyarlama çalışmalarında yapılması gerekenler tartışılacaktır.
Course Content -
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ölçek ve anket kavramları ve özellikleri Anlatım, Tartışma, Ödev,
2 Ölçek geliştirme süreci, Problemi tanımlama (amaç ve soru belirleme) Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Madde yazma (taslak form oluşturma) Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Uzman görüşü alma (ön uygulama formu oluşturma) Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Ön uygulama yapma ve uygulama biçimleri Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav,
6 Ölçeğe son şeklini verme ve ölçek geliştirmede karşılaşılan sorunlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
7 Ölçek geliştirmede kullanılan istatistiksel işlemler Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav,
8 Farklı dillere testleri uyarlamada göz önünde bulundurulması gereken konular, tasarım ve teknik kurallar. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
9 Testleri uyarlamada kavramsal ve metodolojik konular Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav,
10 Uyarlama çalışmalarında karşılaşılan bazı etik sorunlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
11 Uyarlama sürecinde hataların belirlenmesi için istatistiksel yöntemler Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav,
12 Testlerin iki dildeki eşdeğerliğinin değerlendirilmesi için çift dil bilen kişilerin kullanılması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
13 Farklı dillerde kullanılan testin sonuçlarının karşılaştırılması başarı ve yetenek testlerinin uyarlanması Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Ödev, Sözlü Sınav,
14 Birden çok dilde ve kültürde kullanmak için test geliştirme Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
15 Uyumun psikometrik özellikleri Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ölçek ve anket kavramları ve özellikleri Ders notları okunacak
2 Ölçek geliştirme süreci, problemi tanımlama (amaç ve soru belirleme) Ders notları okunacak
3 Madde yazma (taslak form oluşturma) ve uzman görüşü alma (ön uygulama formu oluşturma) Ders notları okunacak
4 Ön uygulama yapma ve uygulama biçimleri Ders notları okunacak
5 Ölçeğe son şeklini verme ve ölçek geliştirmede karşılaşılan sorunlar Ders notları okunacak
6 Ölçek geliştirmede kullanılan istatistiksel işlemler Ders notları okunacak
7 Farklı dillere testleri uyarlamada göz önünde bulundurulması gereken konular, tasarım ve teknik kurallar Ders notları okunacak
8 Testleri uyarlamada kavramsal ve metodolojik konular ve Uyarlama çalışmalarında karşılaşılan bazı etik sorunlar Ders notları okunacak
9 ARA SINAV Ders notları okunacak
10 Uyarlama sürecinde hataların belirlenmesi için istatistiksel yöntemler Ders notları okunacak
11 Testlerin iki dildeki eşdeğerliğinin değerlendirilmesi için çift dil bilen kişilerin kullanılması Ders notları okunacak
12 Farklı dillerde kullanılan testin sonuçlarının karşılaştırılması başarı ve yetenek testlerinin uyarlanması Ders notları okunacak
13 Birden çok dilde ve kültürde kullanmak için test geliştirme ve uyumun psikometrik özellikleri Ders notları okunacak
14 Dersin Değerlendirilmesi Ders notları okunacak
Resources
Course Notes (1) Aiken, L. R. (1997). Qustionnaires and inventories: Surveying opinions and assessing personality. New York: John Wiley & Sons, Inc. <br>(2)Hambleton, R.K. & Swaminathan, H. (1985). Item response theory: Principles and applications. Boston: Kluwer-Nijhoff.
Course Resources (1) Hambleton, R.K. & Swaminathan, H. (1985). Item response theory: Principles and applications. Boston: Kluwer-Nijhoff.
(2) Hambleton, R.K., Swaminathan, H., & Rogers, H.J. (1991). Fundamentals of item response theory. Newbury Park, CA: Sage.
(3) Aiken, L. R. (1997). Qustionnaires and inventories: Surveying opinions and assessing personality. New York: John Wiley & Sons, Inc.
(4) Baş, T. (2001). Anket. Ankara: Seçkin Yayınları.
(5) Özoğlu, S. Ç. (1992). Davranış bilimlerinde anket: Bilgi toplama aracının geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,25(2),321-39
(6) Plumb, C. and Spyridakis, J. H. (1992). Survey research in techinical communication: Designing and administering questionnaires. Techinical Communication, 39 (4), 625-38.
(7) Wilson, N. & McClean, S. (1995). Questionnaire design: A practical introduction. University of Ulster. Retrieved March 22, 2004,
(8) Wolf, R. M. (1988). Questionnaire. Educational reseach methodology and measurement (Ed. P.S.Keeves). Oxford: Pergaman Press.USA.
(9) Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara.
(10) Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6