Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dilinin Genel Yapi Problemleri TEG 614 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ZİKRİ TURAN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem TOPÇU

Course Category
Course Objective

Türk dilinin dil bilimi açısından oturduğu yapının çeşitli yönleriyle incelenmesi ve öğretilmesi. 

Course Content

Türk dilinin yapı unsurlarının her birinin mahiyeti ve diğerleriyle olan ilişkisi ve bu yapının Türk dili gramerciliğinde ele alınış biçiminden kaynaklanan problemler, tartışmaların incelenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dillerin genel yapıları Dil yapısı hakkında araştırma yapmış olmak.
2 Yapıları itibari ile dil grupları ya da dil aileleri Dil aileleri hakkında araştırma yapmış olmak.
3 Eklemeli sistem, ekler Ek kültürü hakkında araştırma yapmış olmak.
4 Eklemeli diller ve Türk Dilinin Yeri Eklemeli diller hakkında bilgi edinmiş olmak.
5 Ekler ve kelimeler arasındaki ilişki Ekleşme bilgisi tekrarı yapmış olmak.
6 Ekler arasındaki ilişki Ek ilişkileri hakkında araştırma yapmış olmak.
7 Yandaş ekleşme Ek ilişkileri hakkında araştırma yapmış olmak.
8 Yerdaş ekleşme Ek ilişkileri hakkında örnek toplamış olmak.
9 ARASINAV Genel konu tekrarı yapmak.
10 Hem yandaş hem yerdaş ekleşme Ek ilişkilerinin türleri hakkında araştırma yapmış olmak.
11 Cümlenin yapısı Cümlede yapı hakkında araştırma yapmış olmak.
12 Kelimeler arsındaki yardımcı unsur ve asıl unsur ilişkisi Kelimeler arası ilişkiler hakkında bilgi toplamış olmak.
13 Türkçe cümlede fikir derinliği yapı derinliği ilişkisi Cümlede derin yapı-yüzey yapı hakkında araştırma yapmış olmak.
14 Örnek çözümlemeler Verilen örnekleri incelemiş olmak.
Resources
Course Notes
Course Resources

TURAN, ZİKRİ;   Cümlenin Yapısı İle İlişkilendirilen "Basit" ve "Birleşik" Kavramları Üzerine.  Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi(8), 1999.

TURAN, ZİKRİ;  Türkçede Basit/Birleşik Çekim Ayrımıyla Sembolleşen Fiil Çekiminin Problemleri.  Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları Orhan Okay Armağanı, 2010. 

TURAN, ZİKRİ;  Zaman Eki Unsurunun Tayinine Ağızlardan Tanıklar.  II. Uluslar Arası Türkiye Türkçesi Ağızları Çalıştayı. 

TURAN ZİKRİ;  Türk Dilinin Söz Diziminde Yer Ödünçlemesi.  III. Uluslar Arası Dünya Dili

TURAN, ZİKRİ;  Türkçenin Yapım ve Çekim Düzeninde Yer Alan Eklerin Sınıflandırılması Nasıl Olmalıdır?.  4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, 2000.

TURAN, ZİKRİ;  Dilciliğin Ana Sorunu ve Türk Dili.  7. Uluslararası Balkan Kongresi, 1, 2015, 76-83.

Dilaçar, Agop; “Gramer Öğretiminde Metot”, Türk Dili, 1961, S. 116, s. 23-29.

Karahan, Leyla;  “Yapı Bakımından Cümle Sınıflandırmaları Üzerine”, Türk Dili, S. 583, 2000, s. 16-23.

Kükey, Mazhar; Türkçenin Söz Dizimi, Samsun, 1975.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6