Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimde Program Geliştirmenin Temelleri TEG 611 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Eğitim programları ile ilgili temel teori, ilke, yaklaşımlar ve uygulamalar hakkında kazanım oluşturma ve Türkçe dersi ile ilgili eğitim programları hazırlayabilme ve bir Türkçe ders programın değerlendirebilme becerisi kazandırma.
Course Content Planlı eğitim nedir ve niçin uygulanmalıdır, eğitimde program geliştirme temel kavramlar, ilkeler ve modeller tanıma, bir eğitim programının öğeleri ve bu öğelerin içeriğini tanıma, bir eğitim programı oluşturma ve bir eğitim programını değerlendirebilme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitimde program geliştirmede temel kavramlar bilgisi.
2 Program geliştirme ile ilgili temel sınıflamalar bilgisi.
3 Eğitim programının öğeleri bilgisi.
4 Eğitim programı hazırlama ilkeleri bilgisi.
5 Eğitimde program geliştirmenin gerekliliğini kavrayabilme.
6 Özgün bir eğitim programı hazırlayabilme.
7 Bir eğitim programının öğelerini tutarlı olarak analiz edebilme.
8 Analiz sonuçlarına göre bir eğitim programın yenileyebilme.
9 Bir eğitim programın iç ve dış ölçütler açısından değerlendirebilme.
10 Eğitim programın değerlendirmesinin gerekliliğine inanış
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Açık sistem olarak eğitim.
2 Program Geliştirmenin dünyada ve Türkiye?de tarihi.
3 Eğitimde hedefler, belirleyiciler ve süzgeçler.
4 Aşamalı sınıflama ve hedef yazma ilkeleri.
5 Davranışkazanımöğrenme çıktıları
6 İçerik, içerik düzenleme ilkeleri.
7 Öğrenme-öğretme süreçleri ve öğeleri
8 Öğrenci katılımı
9 Öğretim strateji ve yöntemleri.
10 Araç-gereç, materyaller
11 Sınıf düzeni
12 Öğretmen niteliği
13 Değerlendirme
14 Alanı ile ilgili bir yıllık, ünite ve günlük plan-ders planı hazırlama.
Resources
Course Notes Demirel, Ö. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.<br>Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.<br>Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan.<br>Sönmez, V. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık. <br>Tyler, R. W., (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. The University of Chicago Press.<br>Uzunboylu, H. Ve Hürsen, Ç. (2008). Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi. Ankara: Öğreti.<br>Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. The University of Chicago Press. Chicago and London.<br>Worthen, B. R., & James, R. S. (1987). Educational Evaluation. Longman, London.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6