Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Cümlenin Esaslari TEG 609 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ZİKRİ TURAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğretim ve uygulamada tartışmalı sonuçlarıyla karşılaştığımız cümle konusunu, bir dilbilim disiplini içinde, dayandığı ana esasları bakımından incelemek.
Course Content Türk dilinin cümle yapısının incelenmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Cümle hakkındaki görüşler
2 Cümle hakkındaki görüşler
3 Cümlenin gramer konuları arasındaki yeri
4 Cümlenin nihai görevi nedir?
5 Bu görevi hangi ana unsurlara dayanıyor?
6 Cümleyi kuran ekler hangi eklerdir, niçin?
7 Cümlede zaman: Zaman ekleri
8 Cümlede mekân: Şahıs ekleri
9 ARASINAV
10 Cümlede yardımcı zaman ve mekân ekleri: Hâl ekleri
11 Cümlede yapı meselesi 1: Basit- Birleşik cümle ayrımı niçin olmaz?
12 Cümlede yardımcı unsur asıl unsur ilişkisinin esası
13 Türk morfolojisi bakımından ses- şekil- cümle karşıtlığı
14 Türk cümlesinin tarihî, coğrafî derinliği
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6