Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ilköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi SNF 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HALİL İBRAHİM SAĞLAM
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Ebru UZUNKOL
Course Category
Course Objective Sosyal bilgiler öğrenme öğretme süreçlerini etkili olarak yönetme.
Course Content Sosyal bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilköğretimdeki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler Öğretim programının incelenmesi. Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal Bilgileri tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
2 Sosyal bilgiler dersi için etkili öğrenme-öğretme ortamları tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 Sosyal bilgiler dersinde kavram öğretimi ile ilgili uygulamalar tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Portfolyo,
4 Sosyal bilgilerde demokratik değerlerin önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Portfolyo,
5 Sosyal bilgiler dersinde düşünme becerilerinin öğretimini düzenler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimlerin tanımlanması
2 Sosyal Bilgiler Programının incelenmesi
3 Sosyal Bilgiler Programının incelenmesi
4 Sosyal Bilgiler öğretimindeki Yaklaşımlar
5 Yapılandırmacı yaklaşım ve Sosyal bilgiler dersinde uygulanması
6 Zaman, süreklilik ve değişimin öğretimi
7 Mekan öğretimi
8 Sosyal bilgiler dersinde değer öğretimi
9 Ara Sınav
10 Sosyal bilgiler ve çoklu okuryazarlıklar
11 Bilinçli tüketiciliğin öğretimi
12 Sosyal bilgiler dersinde düşünme becerilerinin öğretimi
13 Sosyal bilgiler dersinde kavram öğretimi
14 Sosyal bilgiler öğretiminin sorunları
Resources
Course Notes
Course Resources [1]. SAĞLAM, Halil İbrahim, Sosyal Bilgiler Öğretimi,Ders Notları.
[2]. Öztürk, C. ve Dilek, D. (Ed.). (2003). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. (Üçüncü Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
[3]. Erden, Münire (1996), Sosyal Bilgiler Öğretimi, Alkım Yayınları, Ankara.
[4]. CAN, Gürhan (Ed) (1998), Sosyal Bilgiler Öğretimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
[5]. TANRIÖĞEN, Abdurrahman (2006), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Lisans Yayınları, Ankara.
[6]. KÖSTÜKLÜ, Nuri (1999), Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, Günay Ofset, Konya.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 20 40
Final 1 1 1
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6