Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğrenme Kuramlari SNF 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN ÖZTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Asena AYVAZ
Course Category
Course Objective Öğretmenlerin öğrenme kuramlarını etkin bir şekilde bilmeleri ve bu kuramları terinde ve doğru olarak kullanmalarını sağlayacak bilgi birikimi elde etmelerini sağlamaktır.
Course Content Öğretim teorilerine genel bakış, öğretim teorilerinin gelişimi, davranışçı yaklaşım, bilişsel öğrenme kuramı, yapılandırmacı yaklaşım, bilgi süreç teorisi, düşünme ve düşünme süreçleri, durumlu öğrenme, sosyal öğrenme kuramı, yaparak yaşayarak öğrenme, ilköğretim programı ve öğretim kuramları, öğretim kuramları ve ilköğretimde uygulama örnekleri, öğretim kuramları ve ölçme-değerlendirme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Davranışçı yaklaşımının öğretim ilkelerini bilir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Bilişsel yaklaşımının öğretim ilkelerini bilir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı hakkında bilgi sahidir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Düşünme ve düşünme süreçleri açıklar Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
5 Durumla öğrenme örneklerle açıklar Anlatım, Sınav ,
6 Öğrenme kuramlarını ve ilköğretimde uygulamalarını örneklerle açıklar Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
7 Öğrenme kuramlarının değerlendirmeleri hakkında bilgi sahibi olur
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğretim Teorilerine Genel Bakış
2 Öğretim Teorilerinin Gelişimi
3 Davranışçı Yaklaşım
4 Bilişsel Öğrenme Kuramı
5 Yapılandırmacı Yaklaşım
6 Bilgi Süreç Teorisi
7 Düşünme ve Düşünme Süreçleri
8 Durumlu Öğrenme
9 Sosyal Öğrenme Kuramı
10 İlköğretim Programı ve Öğretim Kuramları
11 Öğretim Kuramları ve İlköğretimde Uygulama Örnekleri
12 Öğretim Kuramları ve İlköğretimde Uygulama Örnekleri
13 Öğretim Kuramları ve Ölçme ve Değerlendirme
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 20 40
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6