Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Akademik Yayin Oluşturma Teknikleri ILF 526 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ŞENOL BEŞOLUK
Course Lecturers Prof.Dr. ŞENOL BEŞOLUK,
Course Assistants Arş. Gör. Eda DEMİRHAN
Course Category
Course Objective Bu ders ile lisansüstü çalışmaya yeni başlamış olan akademisyen adayına bir bilimsel yayının nasıl yazıldığı, tez, makale, bildiri, kitap/bölümü metinlerinin nasıl oluşturulduğu, bu yapılırken nelere nasıl dikkat edilmesi gerektiği teorik ve uygulamalı olarak gösterilir.
Course Content Bilimsel yayın ve özellikleri, Bilimsel yayına ait temel terimler (başlık sistemi, giriş, amaç, önem, yöntem, bulgu, tartışma, yorumlama, sonuç, öneri, dipnot sistemleri, kapak vs.) ve bunların her bir bilimsel yayın türünde farklılaşma durumu (Örnekler üzerinde çalışma), Bilimsel bir yayın olarak tez içeriği, Tez yazımının aşamaları, Bilimsel bir yayın olarak tezin problemi, alt problemleri, Bilimsel bir yayın olarak tezin kuramsal temelleri/kavramsal çerçevesi, yazım süreci, Bilimsel bir yayın olarak tezin yöntemi nasıl belirlenir ve yazım süreci, Bilimsel bir yayın olarak tezin bulguların dizaynı, yorumlanması, Bilimsel bir yayın olarak tezin sonuç ve öneriler kısmının yazımı, Bilimsel bir yayın olarak makalenin tez yazımıyla benzerlikleri ve farklılıkları, Bilimsel bir yayın olarak bildirinin tez yazımının benzerlikleri ve farklılıkları, Bilimsel bir yayın olarak kitap bölümünün tez yazımıyla benzerlikleri ve farklılıkları, bilimsel etik, Bilimsel çalışmanın raporlaştırılmasında başkaca dikkat edilenler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilimsel yayınların biçimsel özelliklerini birbiriden ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
2 Bilimsel yayının ne olduğunu ve diğer yayınlardan farkını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
3 Bilimsel bir yayın olarak bildirinin yapısını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
4 Bilimsel bir yayın olarak kitabın yapısını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
5 Bilimsel bir yayın olarak makalenin yapısını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
6 Bilimsel bir yayın olarak tezin yapısını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilimsel yayın nedir? Özellikleri nelerdir? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
2 Bilimsel yayına ait temel terimler (başlık sistemi, giriş, amaç, önem, yöntem, bulgu, tartışma, yorumlama, sonuç, öneri, dipnot sistemleri, kapak vs.) ve bunların her bir bilimsel yayın türünde farklılaşma durumu (Örnekler üzerinde çalışma) Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
3 Bilimsel bir yayın olarak tez neleri içerir? Tez yazımının aşamaları nelerdir? Nasıl belirlenir? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
4 Bilimsel bir yayın olarak tezin problemi, alt problemleri nasıl belirlenir? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
5 Bilimsel bir yayın olarak tezin kuramsal temelleri/kavramsal çerçevesi nedir? Nasıl yazılır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
6 Bilimsel bir yayın olarak tezin yöntemi nasıl belirlenir ve yazılır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
7 Ara sınav
8 Bilimsel bir yayın olarak tezin bulguları nasıl dizayn edilir ve nasıl yorumlanır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
9 Bilimsel bir yayın olarak tezin sonuç ve öneriler kısmı nasıl yazılır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
10 Bilimsel bir yayın olarak makalenin tez yazımından ne gibi benzerlikleri ve farklılıkları vardır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
11 Bilimsel bir yayın olarak bildirinin tez yazımından ne gibi benzerlikleri ve farklılıkları vardır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
12 Bilimsel bir yayın olarak kitap bölümü tez yazımından ne gibi benzerlikleri ve farklılıkları vardır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
13 Bilimsel etik nedir? Nasıl sağlanır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
14 Bilimsel çalışmanın raporlaştırılmasında başka nelere dikkat edilir?
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Tez Çalışması Nasıl Yapılır? http://www.istatistikmerkezi.com/kitap_indir,tez-calismasi-nasil-yapilir,10.html
2. Robert A. DAY (2012). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Çeviri
Gülay Aşkar Altay Online tam metin: http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/
3. Korkut Bostancı, Mustafa Yüksel, (2005). Araştırma nasıl yapılır, makale nasıl yazılır? Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2005;13(3):298-302
4. Orhan YILMAZ (2006). Derleme Yazılar, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, TUBİTAK Sempozyum.
5. Kaliteli bir makale nasıl yazılır? Sivil Toplum Akademisi, Online: http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=708:kaliteli-bir-makale-nasl-yazlr&catid=54:sivil-toplum-bilinci&Itemid=132
Erol Alaçam(1995). Bilimsel Etkinlik ve Yayım. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yayınları.
Week Documents Description size
0 Guidelines_to_Scientific_Paper_Writing.p akademik yazım klavuzu 0.31 MB
0 Guidelines_to_Scientific_Paper_Writing_M 0.39 MB
0 Guidelines_to_Scientific_Writing_logical 1.54 MB
0 handbook 1.35 MB
0 APA_guide_2015 0.63 MB
0 akademik_etik 0.07 MB
0 writingcenterapatezyazimkilavuzu 0.8 MB
0 Kaliteli bir makale nasıl yazılır 0.02 MB
0 maknasyaz 0.75 MB
0 Oğuz - 1999 - Bilimsel yayın etiği 0.16 MB
0 DERS04 0.45 MB
0 akademik 0.77 MB
0 apa60 0.34 MB
0 APA6thEdition 4.76 MB
0 APA-6.02 (1) 0.62 MB
0 How To Avoid Ethical Issues in Research Publications 0.02 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 2 10 20
Final 1 30 30
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6