Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fen Eğitiminde Düşünme Becerilerinin Geliştirilmes ILF 522 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYSUN ÖZTUNA KAPLAN
Course Lecturers Doç.Dr. AYSUN ÖZTUNA KAPLAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Düşünme süreçleri, öğrenme ve bunlar arasındaki ilişkileri anlama, düşünme becerilerini ve yollarını ayrıntılı olarak tanıma, fen ve teknoloji derslerinde düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlayarak fen eğitimine katkıda bulunma.
Course Content Öğrenme ve düşünme ilişkisi üzerine tartışmalar. Düşünme becerileri nelerdir?; Düşünme süreçlerinde kullanılan akıl yürütme yolları; Piaget’in düşünme süreçleri ve Vygotsky’in görüşlerinin karşılaştırılması; Gardner ve Guleman’ın düşünmeye dair görüşleri; Bloom taksonomisi; Bilimsel düşünme becerileri; Yaratıcı düşünme becerileri; Problem çözme becerileri; Eleştirel düşünme becerileri; Yansıtıcı düşünme becerileri; Empatik düşünme süreçleri; Biliş üstü beceriler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Düşünme ve öğrenme arasındaki ilişkiyi tartışır. Beyin Fırtınası, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev, Portfolyo,
2 Kendi düşünme becerilerini değerlendirir. Tartışma, Bireysel Çalışma, Beyin Fırtınası, Alıştırma ve Uygulama, Portfolyo,
3 Düşünme becerileri ve yollarını tanır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Düşünme süreçlerini tanımlar. Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Farklı düşünme süreçlerini karşılaştırır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik tasarlar. Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Tartışma, Proje / Tasarım, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrenme, düşünme ve ilişkisi üzerine tartışmalar. Düşünme becerileri nelerdir? Düşünme süreçlerinde kullanılan akıl yürütme yolları [1], [2], [3], [5], [6]
2 Piaget’in düşünme süreçleri [3], [4], [6]
3 Vygotsky’in düşünme süreçleri- düşünce dil arasındaki ilişkiler [3], [4]
4 Gardner ve Guleman’ın düşünmeye dair görüşleri [3], [4]
5 Bloom’un taksonomik sınıflamasında düşünme şekilleri [3], [4]
6 Bilimsel düşünme becerileri, geliştirilmesine yönelik öneriler [3], [4]
7 Ara sınav
8 Eleştirel düşünme becerileri ve geliştirilmesine yönelik öneriler [7]
9 Yaratıcı düşünme becerileri ve geliştirilmesine yönelik öneriler [4], [6], [8]
10 Problem çözme becerileri ve geliştirilmesine yönelik öneriler [2], [3], [4]
11 Yansıtıcı düşünme becerileri ve geliştirilmesine yönelik öneriler [2], [3], [4]
12 Empatik düşünme süreçleri ve geliştirilmesine yönelik öneriler [2], [3], [4]
13 Biliş üstü beceriler (Üst biliş) [2], [3], [4]
14 Genel değerlendirme, tartışma ve kapanış
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

[2] Demirel Ö. (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: PegemA Yay. (2. Baskı).

[3] Fisher, R. (2005). Teaching Children to Think (2nd ed). Nelson Thornes. UK.

[4] Özden, Y. (1997). Öğrenme ve Öğretme, Yaratıcılığı Geliştirme, Düşünmeyi Öğrenme, Öğrenme Biçemleri, Ankara: Pegem Yayıncılık.

[5] Selçuk, Z. (1994). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Atlas Kitabevi (5. Basım).

[6] Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi (3. Basım).

[7] Şahinel, S. (2002). Eleştirel Düşünme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

[8] Üstündağ, T. (2003). Yaratıcılığa Yolculuk. Ankara: PegemA Yay. (2. Baskı).
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 3 20 60
Final 1 10 10
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6