Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Eğitimi (Fen Eğitiminde Kimya) ILF 525 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ELİF ATABEK YİĞİT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Temel  kimya konularının iyi bir şekilde kavranması ve uygulamaların kimya perspektifinden yorumlanabilmesi fen bilgisi eğitimi programında önemli bir yer tutmaktadır. Bu ders ile temel kimya konu ve kavramlarının ele alınması, gunluk yaşamdaki örneklerinin irdelenmesi ve konu örneklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

Maddenin yapısı ve sınıflandırılması, Kimyasal reaksiyon nedir? Yasamimizdaki onemli kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal reaksiyonlarda enerji, Çözeltiler ve ozellikleri, Asitler ve Bazlar ve gunluk yasantimizda kullanim alanlari, Gazlar, Elektrokimya, Metaller ve Ametaller.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kimya bilimini tanimlar ve alanini aciklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
2 Maddeyi tanimlar ve siniflandirir. Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav,
3 Kimyasal reaksiyonlari tanimlar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
4 Yasantimizdaki onemli kimyasal olaylari irdeler. Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sözlü Sınav,
5 Kimyasal reaksiyonlarda enerjinin onemini aciklar. Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Sınav ,
6 Cozletileri tanimlar ve ozelliklerini aciklar. Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
7 Asit ve bazlari tanimlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
8 Asia ve bazlarin gunluk yasantimizdaki onemini irdeler. Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sözlü Sınav,
9 Gazlar ile ilgili hesaplamalar yapabilir. Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
10 Elektrokimyayi tanimlar. Soru-Cevap, Anlatım, Ödev,
11 Gunluk yasamdan elektrokimya uygulamalari ornekleri verir. Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav ,
12 Metalleri tanimlar ve onemini irdeler. Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav,
13 Ametalleri tanimlar ve onemini irdeler. Anlatım, Tartışma, Ödev,
14 Kimya biliminin yasantimizdaki onemini irdeler. Tartışma, Grup Çalışması, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Madde-Maddenin sınıflandırılması [1], [3], [4]
3 Kimyasal reaksiyon nedir? siniflandirilmasi [1], [3]
4 Yasamimizdaki onemli kimyasal reaksiyonlar [1], [5]
5 Yasamimizdaki onemli kimyasal reaksiyonlar [2], [6]
6 Kimyasal reaksiyonlarda enerji [2], [6], [7]
7 Cozeltiler ve ozellikleri [1], [3]
8 Asitler-bazlar ve gunluk yasantimizida kullanim alanlari [2], [6]
9 Asitler-bazlar ve gunluk yasantimizida kullanim alanlari [2], [6], [7][2], [6], [7]
10 Gazlar [2], [6], [7]
11 Elektrokimya [2], [6]
12 Metaller [1], [3]
13 Ametaller [1], [3]
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Petrucci, Ralph H.; Harwood, William S.; Herring, Geoffrey F. (çev.ed.Tahsin Uyar-Serpil Aksoy). Genel Kimya: prensipler ve modern uygulamalar. Cilt:1. Palme Yayıncılık. 8.baskı. Ankara. 2005.
2. Petrucci, Ralph H.; Harwood, William S.; Herring, Geoffrey F. (çev.ed: Tahsin Uyar-Serpil Aksoy). Genel Kimya: prensipler ve modern uygulamalar. Cilt:2. Palme Yayıncılık. 8.baskı. Ankara. 2005.
3. Atasoy, Basri. Temel Kimya Kavramları. Aisl Yayın Dağıtım. Ankara. 2004.
4. Sevinç, Vahdettin; Aydın, Ali Osman; Şengil, Ayhan. Temel Kimya. Aşiyan Yayınevi. 2.baskı. İstanbul. 2003.
5. Atkins, Peter; Jones, Loretta. (çev.ed: Esma Kılıç-Fitnat Köseoğlu-Hamza Yılmaz). Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler. Cilt:1. Bilim Yayıncılık. Ankara. 1998.
6. Atkins, Peter; Jones, Loretta. (çev.ed: Esma Kılıç-Fitnat Köseoğlu-Hamza Yılmaz). Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler. Cilt:2. Bilim Yayıncılık. Ankara. 1998.
7. Hazer, Baki. Genel Kimya. Akademi Kitabevi. 4.baskı. Trabzon. 1997.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Ödev 10
3. Ödev 10
4. Ödev 10
5. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 5 4 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 4 4
Total Workload 145
Total Workload / 25 (Hours) 5.8
dersAKTSKredisi 6