Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fen Eğitiminde Öğretim Materyalleri Geliştirme ILF 516 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NAMUDAR İZZET KURBANOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. NAMUDAR İZZET KURBANOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu derste, öğretim materyallerinin öğretim sürecindeki yeri ve önemi irdelenerek; öğretim materyallerinin hazırlanışı, geliştirilmesi, kullanımı ve değerlendirilmesi ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Teknoloji, Eğitimde teknolojinin rolü, Eğitim teknolojisi, Öğretim teknolojisi, Öğretim Teknolojilerinin uygulamaları, Fen Bilgisi Öğretiminde kullanılan öğretim materyalleri, Fen Bilgisi Öğretiminde öğretim materyallerini kullanmanın yararları, Öğretim materyali tasarlama, geliştirme ve uygulama, Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitim teknolojisi ile öğretim teknolojisi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt eder. 4) Öğretimde kullanılan teknolojik araçları tanır, geliştirir ve uygular. 5) Fen Bilgisi Öğretiminde kullanılan öğretim materyallerini tanır ve uygular. 6 Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Grup Çalışması, Ödev, Performans Görevi, Proje / Tasarım,
2 Fen Bilgisi Öğretiminde öğretim materyallerinin kullanmanın yararlarını sıralar ve değerlendirir. Benzetim, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Performans Görevi, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Fen Bilgisi Öğretiminde kullanılan öğretim materyallerini tanır ve uygular. Deney / Laboratuvar, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Tartışma, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Grup Çalışması, Ödev, Performans Görevi, Proje / Tasarım,
4 Teknolojiyi tanımlayarak eğitimde teknolojinin rolünü açıklar. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Ödev, Performans Görevi, Proje / Tasarım,
5 Teknolojinin kullanım alanlarını belirler. Benzetim, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Tartışma, Bireysel Çalışma, Deney / Laboratuvar, Örnek Olay, Proje / Tasarım, Performans Görevi, Ödev,
6 Öğretimde kullanılan teknolojik araçları tanır, geliştirir ve uygular. Benzetim, Gösterip Yaptırma, Tartışma, Soru-Cevap, Rol Oynama, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje / Tasarım, Performans Görevi, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Teknoloji, Eğitimde teknolojinin rolü, Eğitim teknolojisi 1
2 Öğretim teknolojisi, Teknolojinin uygulamaları 1
3 Fen Bilgisi Öğretiminde kullanılan öğretim materyalleri 1
4 Eğitimde teknoloji kullanmanın sağladığı yararlar 2
5 Fen Bilgisi Öğretiminde kullanılan öğretim materyalleri 2
6 Fen Bilgisi Öğretiminde öğretim materyallerini kullanmanın yararları 2
7 Öğretim materyali tasarlama 2
8 PROJE 2
9 Öğretim materyali geliştirme 2
10 Öğretim materyali geliştirme 2
11 Öğretim materyalinin uygulaması 3
12 Öğretim materyalinin uygulaması 3
13 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi 3
14 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi 3
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Şahin T.Y. ve Yıldırım, S. “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme”, Anı Yayınevi, 1999, Ankara.
[2] Yalın, H.İ. “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme”, Nobel yayın Dağıtım, 2003, Ankara.
[3] Demirel, Ö. Seferoğlu., S.S. “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme”, Pegema Yayıncılık, 2001,Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 1 20 20
Proje / Tasarım 1 14 14
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6