Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ulusal Iş Sistemleri YNO 517 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ TAŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Oğuzhan Öztürk

Arş. Gör. Umut Orhan

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Ulusal iş sistemleri ve iş sisteminin ortaya koyduğu kavramlar gittikçe önemli bir hale gelmektedir. Bu gelişmeye bağlı olarak, hem ekonomik aktörlerin risk anlayışının ve paylaşımın nasıl olduğu, devlet politikalarının kurumsal çevreyi ve örgütsel formu şekillendirmedeki rolünün ne olduğu, hem de ulusal iş sistemi içinde örgütlerin birbirine benzemesinin nasıl gerçekleştiğini anlayarak, bir ülkede verimli bir şekilde faaliyet gösterecek örgütsel form üzerine tartışmalar yapmak

Course Content

Ulusal iş sistemleri teorik arka planı, Kurumsal kuram, makro kurumsal kuram, Doğu Asya iş sistemleri-Japonya-Kore ve Çin iş sistemleri, Anglo-Sakson iş sistemleri-İngiltere ve ABD iş sistemleri, Avrupa iş sistemleri Almanya Fransa İtalya iş sistemleri, İskandinav iş sistemi-Norveç Finlandiya İsveç iş sistemleri, Türk iş sistemi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ulusal iş sistemlerinin teorik arka planına inilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Örgüt teorilerini başta kurumsal kuram olmak üzere derinlemesine analiz etme Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 İş sistemleri ile politik ekonomik ve sosyal yapı arasındaki ilişkiyi analiz edebilme Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Kore, Japon ve Anglo-Sakson iş sistemlerini inceleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türk iş Sistemi hakkında derinlemesini bilgi sahibi olma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş-Kavramsal Açıklamalar Scott,W.R (1995). Institutions and organizations, Sage Publications.
2 Ulusal İş Sistemlerinin Teorik Arka planı Whitley, R. (2003). Divergent Capitalism, Oxford University Press
3 Kurumsal Kuram Powell, W.W. and DiMaggio D.J (1992), The new institutionalism in organizational Analysis,The university of Chicago press.
4 Makro Kurumsal Kuram Taş, A. (2007). Türk Yönetim Tarzı, Sahiplik,İnsan kaynakları ve Stratejik yönetim boyutlarıyla, Yayınlanmamış Çalışma
5 Doğu Asya İş Sistemleri-Japonya İş Sistemi Whitley, R.(1992) Business Systems in East Asia: Firms Markets and Societies, Oxford University Press
6 Kore İş Sistemi-Çin İş Sistemi Whitley, R.(1992) Business Systems in East Asia: Firms Markets and Societies, Oxford University Press
7 Anglo Sakson İş Sistemleri- ABD ve İngiltere İş Sistemleri Taş, A. (2007). Türk Yönetim Tarzı, Sahiplik,İnsan kaynakları ve Stratejik yönetim boyutlarıyla, Yayınlanmamış Çalışma
8 Avrupa İş Sistemleri-Almanya İş Sistemi Taş, A. (2007). Türk Yönetim Tarzı, Sahiplik,İnsan kaynakları ve Stratejik yönetim boyutlarıyla, Yayınlanmamış Çalışma
9 Fransa-İtalya İş Sistemi Taş, A. (2007). Türk Yönetim Tarzı, Sahiplik,İnsan kaynakları ve Stratejik
10 İskandinav İş Sistemi-Norveç İş Sistemi Taş, A. (2007). Türk Yönetim Tarzı, Sahiplik,İnsan kaynakları ve Stratejik yönetim boyutlarıyla, Yayınlanmamış Çalışma
11 Finlandiya-İsveç İş Sistemi Taş, A. (2007). Türk Yönetim Tarzı, Sahiplik,İnsan kaynakları ve Stratejik yönetim boyutlarıyla, Yayınlanmamış Çalışma
12 Türk İş Sistemi Taş, A. (2007). Türk Yönetim Tarzı, Sahiplik,İnsan kaynakları ve Stratejik yönetim boyutlarıyla, Yayınlanmamış Çalışma.
13 Türk İş Sistemi Taş, A. (2007). Türk Yönetim Tarzı, Sahiplik,İnsan kaynakları ve Stratejik yönetim boyutlarıyla, Yayınlanmamış Çalışma
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Yukarıda belirtilen kitaplar, kitap b&ouml;l&uuml;mleri ve makaleler</p>
Course Resources

Whitley, R.D.(1991).The Social construction of Business systems i East Asia, Organization Studies, 12/1
Carr, C. And Pudelko, M. (2006).Convergence of Management Practices in Strategy, Finance and HRM between the USA, Japan and Germany International Journal of Cross Cultural Management , vol. 6-1, 75-100
Whitley, R. (2003). Divergent Capitalism, Oxford University Press

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 157
Total Workload / 25 (Hours) 6.28
dersAKTSKredisi 6