Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Stratejik Karar Modelleri YNO 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses <p>Y&ouml;netim, Finans, Uluslararası İşletmecilik, Pazarlama</p>
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ TAŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Oğuzhan Öztürk

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

değişen ve rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında örgütlerin rekabet edebilmeleri için gerekli bilgiyi vererek stratejik karar almalarını sağlar.

Course Content

değişim olgusu, değişen yönetim anlayışı, örgütsel değişimi yönlendiren unsurlar, güven yönetimi, biligi yönetimi konularında bilgi verir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Örgütsel değişim kavramı ve örgütsel değişim yaklaşımlarını açıklar , , , , , , ,
2 Örgütsel değişime yatkınlık koşullarını betimler , , , , , , ,
3 Örgütsel değişim yönetimi sürecini detaylı olarak betimler , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Değişim Olgusu ilgili ders notu ve makaleler
2 Değişim Olgusu ilgili ders notu ve makaleler
3 Değişen Yönetim Anlayışı ilgili ders notu ve makaleler
4 Değişen Yönetim Anlayışı ilgili ders notu ve makaleler
5 Örgütlerde Değişimin Kuramsal Temelleri ilgili ders notu ve makaleler
6 Örgütsel Değişimi Yönlendiren Çevresel Güçler ilgili ders notu ve makaleler
7 Örgütsel Değişimi Yönlendiren Çevresel Güçler ilgili ders notu ve makaleler
8 ara sınav
9 Güven Yönetimi ilgili ders notu ve makaleler
10 Bilgi yönetimi ilgili ders notu ve makaleler
11 Bilgi yönetimi ilgili ders notu ve makaleler
12 Değişim Mühendisliği ilgili ders notu ve makaleler
13 Örnek olay Çözümlemesi ilgili ders notu ve makaleler
14 Genel Değerlendirme ilgili ders notu ve makaleler
Resources
Course Notes <p>Coşkun, Recai (2016) Stratejik Y&ouml;netim: Kuram ve Uygulama, Sakarya Kitapevi</p> <p>&Uuml;lhrn, H. ve Mirze, S. Kadri (2007) İşletmelerde Stratejik Y&ouml;netim, 4. Baskı, Arıkan</p> <p>Pearce, J. A. ve Robinson, R. B. (2015) Stratejik Y&ouml;netim, Geliştirme, Uygulama ve Kontrol, 12. Baskı,&nbsp;&Ccedil;eviri Edit&ouml;r&uuml;: Mehmet Barca, Nobel.</p>
Course Resources

Coşkun, Recai (2016) Stratejik Yönetim: Kuram ve Uygulama, Sakarya Kitapevi

Ülhrn, H. ve Mirze, S. Kadri (2007) İşletmelerde Stratejik Yönetim, 4. Baskı, Arıkan

Pearce, J. A. ve Robinson, R. B. (2015) Stratejik Yönetim, Geliştirme, Uygulama ve Kontrol, 12. Baskı, Çeviri Editörü: Mehmet Barca, Nobel.

Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Final 1 10 10
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6