Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Desenleri II TEZ 102 2 2 + 4 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Course Lecturers Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türk desenlerini, kompozisyon teknikleri ile çizgi,biçim,ölçü,doku,nüans,
renk özelliklerinin öğretilmesiyle özgün kompozisyona hazırlık alt yapısını sağlamak.

Course Content

Türk Tezyini Sanatları Hakkında genel bilgilendirme.
Türk Süsleme sanatlarında kullanılan ana çizim kurallarının öğretilmesi.
Türk Süsleme sanatlarında kullanılan malzemenin tanıtılması.
Türk süsleme sanatlarında kullanılan motiflerle farklı ve özgün tasarımların yapılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Geleneksel Türk Sanatlarında çiçek motifinin yeri ve uygulama alanları hakkında araştırma yeteneği verir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Farklı devirlerde Geleneksel Türk Sanatlarında ortaya çıkan üsluplarını( Baba Nakkaş, Sazyolu,Natüralist, Şükufe,Rokoko üslupları) bilmeyi,araştırmayı ve yorumlanmasını sağlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Türk tezyini sanat dallarında(Cilt,Tezhip,Minyatür, Çini,Kalem işi, halı-kilim) görülen motiflerin birbirleriyle olan benzeliklerini, çizim usullerini, farkındalıklarını öğretir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Türk süsleme sanatlarında çiçek, şükufe, hatayi grubu, natüralist,sazyolu vb. özellikler taşıyan klasik kompozisyonlar tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Türk Sanatında tezhip,minyatür,çini,kalemişi,halı-kilim motiflerinin birbirleri ile olan benzerlikleri ve farklılıklarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Mimarisinde görülen yüzey süsleme örneklerini değerlendirmeyi öğretir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
7 Geleneksel Türk Sanatlarının diğer sanat dalları arasında yeri ve önemini analiz etmeyi öğretir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türklerde çiçek sevgisi ve geleneksel sanat kollarına yansıması.
2 Devirlere göre Türk tezyinatının (natüralist, soyutlama, Şukufe)üslup özellikleri ile yorumlanması.
3 Tezhip ve minyatür sanatı hakkında bilgi aktarımı ve uygulamalarda görülen motifler ve çizim özellikleri
4 Araştırma ödev teslimi: Çeşitli sanat kollarında çiçek motiflerinin tespiti ve uygulama çalışması.
5 Kısa Sınav:Hatayi grubu motiflerden oluşan serbest desen tasarımları
6 Çini, Kalem işi,maden ve ahşap sanatında natüralist ve hayvansal desenlerin tespiti,teorik bilgi aktarımı.
7 Çini karo ve dairesel obje üzerine desen tasarımı çalışmaları.
8 Kısa sınav:İşlenmiş konular ile ilgili uygulama çalışmaları.
9 Rumi motifi hakkında bilgi aktarımı, cilt, tezhip ve minyatürde kullanım alanları
10 Ara Sınav.
11 Türk mimarisinde iç ve dış yüzey süslemelerinin araştırılması.
12 Şemse, Bulut ve Çintemani motiflerinin geleneksel türk sanatlarında kullanımı
13 Çalışmaların devamı.
14 Dosya teslimleri ve Değerlendirme.
Resources
Course Notes
Course Resources

Nurhan ATASOY,Hasbahçe,Koç Kültür Sanat Tanıtım Hizmetleri A.Ş.İstanbul,2002., Bir Şaheser Süleymaniye Külliyesi,Editör:Selçuk Mülayim, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara 2007., P Sanat Kültür Antika Dergisi,Çiçek ve Sanat, Sayı 13.,Doğan KUBAN,Divriği Mucizesi,Yapı Kredi Yayınları,İstanbul,2003., Doğan Kuban;Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı,Yapı Kredi Yayınları,İstanbul 2008.,Gülbün MESARA,Türk sanatında İnce Kağıt Oymacılığı,Türkiye İş Bankası Kültür yayınları,İstanbul,1998.,Lale ULUÇ,XVI. Yy. Şiraz El Yazmaları,Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul,2006.,Metin And;Minyatürlerle Osmanlı- İslam Mitologyası,Yapı Kredi Yayınları,İstanbul,2012.,Hat ve Tezhip Sanatı,Editör;Ali Rıza Özcan,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara 2009.,Gülnur Duran;Ali Üsküdarî,Kubbealtı Yayınları,İstanbul 2008.,İnci A.Birol-Ç.Derman; Türk Tezyinatında Motifler, Kubbealtı Yayınları,İstanbul 2011, İnci A.Birol; Klasik Devir Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri,Kubbealtı Yayınları,İstanbul 2008,Cahide KESKİNER,Hatai,Kültür Bakanlığı Yayınları,İstanbul,1990.,Azade AKAR-Cahide KESKİNER,Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif,Tercuman Sanat ve Kültür Yayınları,İstanbul,1978.,Emel ESİN,Türk Sanatında İkonografik Motifler.Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003.,Jonathan M.BLOOM;Kağıda İşlenen Uygarlık;Kitap Yayınevi,İstanbul 2001.,Oktay Aslanapa;Türk Sanatı, Remzi Kitabevi,İstanbul 1984, Oktay Aslanapa;Türk Halı Sanatının Bin Yılı, Eren Yayınevi,İstanbul 1987., Güner İnal;Türk Minyatür Sanatı,Atatürk Kültür Merkezi,Ankara 1995, Sevgi A.Ersoy; Türk Minyatür Tekniği,İnkansa Matbaacılık,Ankara 2006., Banu MAHİR,Osmanlı Minyatür Sanatı,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2004.,
Filiz Çağman, Günsel Renda, Serpil Bağcı, Zeren Tanındı;Osmanlı Resim Sanatı,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,İstanbul 2012.,Neriman Görgünay Kırzıoğlu;Altaylardan Tuna Boyuna Türk Dünyasında Ortak Motifler,Türksoy Yayınları,Ankara 1995,Emel ESİN, Türk Kozmolojisine Giriş,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2001.,Yaşar ÇORUHLU, Erken Devir Türk Sanatı,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2007.,Mine ESİNER ÖZEN,Türk Tezhib Sanatı,Gözen Kitap ve Yayınevi;İstanbul,2003.,Mine ESİNER ÖZEN,Türk Tezhib Sanatından Örnekler,Özen Kitapevi,İstanbul 2007.,.,Semra Ögel;Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı,Türk Tarih Kurumu,Ankara 1987.,Gönül Öney;Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları,Türkiye İş Bankası Yayınları,Ankara 1988.,Yıldız Demiriz;İslam Sanatında Geometrik Süsleme,LebibYalkın Yayınları,İstanbul2000.,H.Örcün Barışta;Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinden Ağaç İşleri,Atatürk Kültür Merkezi,Ankara 2009.,Z.Çobanlı-G.Öney;Anadoluda Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2007.,H.İnalcık-G.Renda; Osmanlı Uygarlığı 1-2,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2004.

Week Documents Description size
0 Türk tezyini sanatları 10. HAFTA VE DERS İÇERİKLERİNİZ İLE İLGİLİ BU DÖKÜMANI OKUYUNUZ. 0.03 MB
0 ASD. Seçme Formu...... Ana Sanat Dalı Tercih formu 0.02 MB
0 FİNAL ödevi Türk desenleri II dersi FİNAL ÖDEVİ DUYURUSU 0.23 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 7