Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretmenlik Uygulamasi I TRE 413 7 2 + 6 5 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ, Öğr.Gör. ERDAL ÖZCAN, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR, Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN, Prof.Dr. ALPASLAN OKUR, Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA DEMİRTAŞ TOLAMAN, Arş.Gör. FATİH MEHMET TULUMCU, Arş.Gör. FERİDE İDİ TULUMCU, Arş.Gör.Dr. NAHİDE İREM AZİZOĞLU, MEB Personeli , Arş.Gör. SAFA EROĞLU, Arş.Gör. GÖKHAN HALDUN DEMİRDÖVEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective İlköğretimde görev alacak Türkçe Öğretmeni adaylarına alanları ve öğretmenlik formasyonuyla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Course Content Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uygulama okulunda yapılacak işleri planlar. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Bir günlük plan hazırlayabilmek için planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlar Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri öğretmen gözetiminde uygular. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlar. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu hazırlar Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Uygulamalar ile ilgili portfolyolar hazırlar. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Planlama
2 Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme
3 Bir günlük planın gerektirdiği materyal ve ölçme araçlarını hazırlama
4 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
5 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
6 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
7 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
8 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
9 Ara sınav
10 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
11 Bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama
12 Hazırlanan planı uygulama ve değerlendirme
13 Uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma
14 Portfolyo hazırlama
Resources
Course Notes
Course Resources YÖK/Dünya Bankası.(1998) Fakülte-Okul İşbirliği. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür) X
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür) X
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 15 30
Ödev 1 25 25
Final 1 20 20
Total Workload 250
Total Workload / 25 (Hours) 10
dersAKTSKredisi 10