Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Bilimine Giriş EBB 101 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET ALİ HAMEDOĞLU
Course Lecturers Doç.Dr. MEHMET ALİ HAMEDOĞLU,
Course Assistants Arş. Gör. Demet Zafer Güneş
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlamaktır.
Course Content Eğitim biliminin özellikleri,sınıf ve okul çevresi,eğitimin bazı alanlarla ilişkisi(psikoloji,felsefe,hukuk),türk eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1) Eğitim kavramını açıklar Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini sıralar. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Sınıf ve okul çevresini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
4 Eğitimin sosyal, politik ve ekonomik temellerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Eğitimin bazı alanlarla (psikoloji,felsefe,hukuk,ekonomi) ilişkilerini yorumlar. Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
6 Türk eğitim sisteminin yapısı ve genel işleyişini örnekler. Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Eğitimde alternatif bakış açılarını karşılaştırır. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 GİRİŞ Temel Kavramlar
2 EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ Tarihsel Temeller
3 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ Öğretmenlik Mesleği
4 SINIF VE OKUL ÇEVRESİ Okulun Yapısı ve Özellikleri
5 EĞİTİMDE ALTERNATİF BAKIŞ AÇILARI Karşılaştırmalar
6 EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ Eğitim ve sosyalleşme
7 ARA SINAV
8 EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ Eğitim ve politika
9 EĞİTİM VE PSİKOLOJİ Eğitim ve psikoloji
10 EĞİTİM VE FELSEFE Atatürk´ün Eğitim Felsefesi
11 EĞİTİM VE HUKUK Eğitim ve hukuk
12 EĞİTİM VE EKONOMİ Eğitim Ekonomisi
13 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
14 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE MODELLER
Resources
Course Notes ERDEM, MÜNİRE(2007)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ANKARA ARKADAŞ YAYINLARI<br>BAŞARAN,İ.ETHEM(2007)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ANKARA EKİNOKS YAYINLARI<br>ŞİŞMAN,MEHMET(2006)EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
Course Resources Poyraz, Hakan (2002) Hacivatın Hüznü
Neill A.S. (2002) Bir Eğitim Mucizesi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi) X
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür) X
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür) X
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 3 3
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5