Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi ATA 202 4 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. BETÜL YAZĞAN
Course Lecturers Öğr.Gör. AYNUR ÇÖMLEKÇİ, Öğr.Gör.Dr. HATİCE AKAN, Öğr.Gör. BEDİR CANBOLAT, Öğr.Gör. BETÜL YAZĞAN, Öğr.Gör. ADEM ARI, Prof.Dr. HALUK SELVİ, Öğr.Gör. CEMİLE EBRU SAYGI, Öğr.Gör. NİHAN EYÜBOĞLU ERDEM,
Course Assistants

Öğretim Elemanları

Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Atatürk´ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere, Atatürk´ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.

Course Content

Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanımış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Osmanlı devletinde yenilik hareketlerini kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türkiye Cumhuriyeti´nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 21. Yüzyıl?da Türklerin durumunu kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Atatürk?ün Cumhuriyet ve barış anlayışını kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Cumhuriyetin değerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 TBMM?nin kurulmasında yaşanan güçlükleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Milli Mücadelenin zorluklarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 Sevr Anlaşmasının neler getirdiğini tahlil eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin İçeriği ve Amacı - Yenilik ve benzeri Kavramlar
2 - Osmanlı Devleti?nin Yapısı ve Çözülme Sebepleri - Devleti Kurtarma ve Reform Çabaları
3 - Osmanlı Devleti?nde Meşruti Gelişmeler ve Entellektüel Hareketler - Osmanlı Devleti?nin Jeopolitiği ve Ona Karşı Dış Politika
4 - İttihat ve Terakki Partisi´nin Yönetimi ve Devletin Son Aşaması - 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
5 - Mondros Mütarekesi ve Ona Bağlı İşgaller, Osmanlı?dan Toprak İstekleri ve Paris Barış Konferansı - Türk Milleti´nin Bağımsızlık için Kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa
6 - Mustafa Kemal Paşa?nın Fikirleri ve Anadolu?ya Geçişi - Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri)
7 - İstanbul?un İşgali, Türk Halkının Tepkisi ve Diğer Önemli Gelişmeler - Türkiye Büyük Millet Meclisi?nin Açılışı ve Özellikleri
8 - Meclisin İlk Faaliyetleri ve İlk Kanunlar - Meclise Tepkiler, Dahili İsyanlar, Karşıt Topluluklar, Milli Mücadelede Basın
9 ARA SINAV
10 - Milli Mücadelede Cepheler, Güney ve Güneydoğu Cephesi - Milli Mücadelede Cepheler, Doğu Cephesi ve Ermeni Sorunu
11 - Milli Mücadelede Cepheler, Batı cephesi, İlk İşgaller ve Milli Ordular - Düzenli Ordunun Kuruluşu ve Milli Mücadelenin Finansal Kaynakları
12 - Sevr Anlaşması ve Türk Milleti Üzerindeki Etkisi - Milli Mücadelede Cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz
13 - Milli Mücadelenin Siyasi Tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - Siyaset, Eğitim, Kültür, Hukuk ve Sosyal Alanlarda Devrimler
14 - Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık) - Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik)
Resources
Course Notes <p>[1] http://www.aiit.sakarya.edu.tr/</p>
Course Resources

1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
3. Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003.
4. ?Atatürk? maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990.
5. Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990.
6. Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983.
7. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987.
8. Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

Week Documents Description size
1 1. Hafta Kitap 0.73 MB
1 1. Hafta Kitap 0.64 MB
1 1. Hafta Kitap 0.73 MB
2 2. Hafta Kitap 0.64 MB
1 1. Hafta Kitap 0.64 MB
1 1. Hafta PDF 0.73 MB
1 1. Hafta PDF 0.64 MB
1 1.Hafta Video 192.21 MB
1 1. Hafta Video 218.66 MB
2 2. Hafta PDF 0.59 MB
2 2. Hafta PDF 0.6 MB
2 2.Hafta Video 196.31 MB
2 2.Hafta Video 180.95 MB
3 3. Hafta PDF 0.61 MB
3 3. Hafta PDF 0.74 MB
3 3. Hafta Video 153.96 MB
3 3.Hafta Video 129.1 MB
4 4. Hafta PDF 0.57 MB
4 4. Hafta PDF 0.33 MB
4 4.Hafta Video 151.84 MB
4 4.Hafta Video 48.93 MB
5 5. Hafta PDF 0.25 MB
5 5. Hafta PDF 0.25 MB
5 5.Hafta Video 58.96 MB
5 5.Hafta Video 52.17 MB
6 6. Hafta PDF 0.24 MB
6 6. Hafta PDF 0.34 MB
6 6.Hafta Video 165.69 MB
6 6.Hafta Video 135.85 MB
7 7. Hafta PDF 0.57 MB
7 7. Hafta PDF 0.25 MB
7 7.Hafta Video 126.65 MB
7 7.Hafta Video 153.79 MB
8 8.Hafta PDF 0.06 MB
8 8. Hafta PDF 0.22 MB
8 8.Hafta PDF 0.21 MB
8 8. Hafta Video 123.45 MB
8 8. Hafta Video 133 MB
9 9. Hafta PDF 0.21 MB
9 9. Hafta PDF 0.21 MB
9 9. Hafta Video 159.89 MB
9 9. Hafta Video 130.5 MB
10 10. Hafta PDF 0.23 MB
10 10. Hafta PDF 0.2 MB
10 10. Hafta Video 149.45 MB
10 10. Hafta Video 103.89 MB
11 11. Hafta PDF 0.22 MB
11 11. Hafta PDF 0.22 MB
11 11. Hafta Video 128.83 MB
11 11. Hafta Video 47.17 MB
12 12. Hafta PDF 0.22 MB
12 12. Hafta PDF 0.23 MB
12 12. Hafta Video 36.88 MB
12 12. Hafta Video 58.41 MB
13 13. Hafta PDF 0.23 MB
13 13. Hafta PDF 0.23 MB
13 13. Hafta video 146.75 MB
13 13. Hafta Video 71.02 MB
14 14. Hafta PDF 0.25 MB
14 14. Hafta PDF 0.21 MB
14 14. Hafta Video 80.75 MB
14 14. Hafta Video 135.17 MB
1 1. Hafta Kitap 0.73 MB
1 2. Hafta Kitap 0.64 MB
1 1. Hafta Kitap 0.64 MB
1 1.Hafta Video 192.21 MB
1 1.Hafta Video 218.66 MB
1 1. Hafta Kitap 0.59 MB
1 1. Hafta Kitap 0.6 MB
1 1.Hafta Video 192.21 MB
1 1.Hafta Video 218.66 MB
1 1.Hafta Video 196.31 MB
1 1.Hafta Video 180.95 MB
2 2. Hafta Kitap 0.61 MB
2 2. Hafta Kitap 0.74 MB
2 2. Hafta Kitap 0.57 MB
2 2. Hafta Kitap 0.33 MB
2 2. Hafta Video 153.96 MB
2 2. Hafta Video 129.1 MB
2 2. Hafta Video 151.84 MB
2 2. Hafta Video 48.93 MB
3 3. Hafta Kitap 0.25 MB
3 3. Hafta Kitap 0.25 MB
3 3. Hafta Kitap 0.24 MB
3 3. Hafta Kitap 0.34 MB
3 3.Hafta Video 58.96 MB
3 3.Hafta Video 52.17 MB
3 3.Hafta Video 165.69 MB
3 3.Hafta Video 135.85 MB
4 4. Hafta Kitap 0.57 MB
4 4. Hafta Kitap 0.25 MB
4 4. Hafta Kitap 0.22 MB
4 4. Hafta Kitap 0.21 MB
4 4. Hafta Video 126.65 MB
4 4. Hafta Video 153.79 MB
4 4. Hafta Video 123.45 MB
4 4. Hafta Video 133 MB
5 5. Hafta Kitap 0.21 MB
5 5. Hafta Kitap 0.21 MB
5 5. Hafta Kitap 0.23 MB
5 5. Hafta Kitap 0.2 MB
5 5. Hafta video 159.89 MB
5 5. Hafta Video 130.5 MB
5 5. Hafta Video 149.45 MB
5 5. Hafta video 103.89 MB
6 6. Hafta Kitap 0.22 MB
6 6. Hafta Kitap 0.22 MB
6 6. Hafta Kitap 0.22 MB
6 6. Hafta Kitap 0.23 MB
6 6. Hafta Video 128.83 MB
6 6. Hafta Video 47.17 MB
6 6. Hafta Video 36.88 MB
6 6. Hafta Video 58.41 MB
7 7. Hafta Kitap 0.23 MB
7 7. Hafta Kitap 0.23 MB
7 7. Hafta Kitap 0.25 MB
7 7. Hafta Kitap 0.21 MB
7 7. Hafta video 146.75 MB
7 7. Hafta Video 71.02 MB
7 7. Hafta Video 80.75 MB
7 7. Hafta Video 135.17 MB
7 7. Hafta Kitap 0.23 MB
7 7. Hafta Kitap 0.23 MB
7 7. Hafta Kitap 0.25 MB
7 7. Hafta Kitap 0.21 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 4 4
Total Workload 92
Total Workload / 25 (Hours) 3.68
dersAKTSKredisi 4