Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat ve Eleştirel Düşünce SAU 261 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof. NESLİHAN ERDOĞDU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Eleştirel düşünce yöntemleri ve sanatın eleştirel düşünce yöntemlerine katkısı bağlamında gerekliliği ve öneminin tespiti yapılır.
Course Content Eleştirel düşünce yöntem ve teknikleri öğrenilir. Elde edilen bilgiler ve yöntemler çerçevesinde seçilen çağdaş sanat uygulamaları üzerinden sanatın yaşamı değiştirme, yeni düşünce boyutları katma kapasitesi tartışılır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1) Eleştirel düşünce teknikleri öğrenilir. Anlatım, Sözlü Sınav,
2 Diğer insanların pozisyonlarını tanımlama, tartışmalar ve iddialar Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eleştirel düşünce nedir.
2 Diğer insanların pozisyonlarını tanımlama, tartışmalar ve iddialar
3 Alternatif bakış açılarının tespiti
4 Satır aralarını okuma ve görünenin altında yatan gerçeğin tespiti
5 Yanlış ya da adil olmayan iddiaların tespiti
6 Yanlış mantık ve de ikna edici fikirlerden çok adil bir tekniğin kurgulanması
7 Mantıkla kurulmuş sezgisal bilgiye açık bir yöntemle konunun yansıtılması
8 İyi kanıtlar üzerine kurulmuş geçerli, adil ve duyarlı varsayımlar oluşturma
9 Diğerlerini ikna edebilecek, iyi temellendirilmiş açık, mantıklı bir bakış açısının sunumu
10 Sanat ve eleştirel düşünce
11 Kamusal alanda sanat
12 Sanat uygulamaları üzerinden değerlendirmeler, tartışmalar
13 Sentez
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Final 1 2 2
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5