Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dokuma Sanati Tarihi SAU 259 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM ERDEK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM ERDEK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Başlangıçtan günümüze Türk tarihinde ortaya konulan dokuma örneklerini ve dokuma sanatındaki tarihsel gelişimi incelemek.

Course Content

Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar dönemlerinde dokumacılık.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türklerde dokuma sanatını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Dokuma sanatının dönemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Osmanlıda Kumaş Sanatının gelişimini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Dokuma ve Kumaş sanatı dönemleri arasındaki farkları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dokuma ve Dokumacılık nedir?
2 İlk Dokuma Merkezleri ve Dokuma Örnekleri.
3 Dokuma ve Göçebelik (konar-göçer/yörüklük) İlişkisi.
4 Pazırık´tan Selçuklu´ya Dokumacılık. Türk Halı Sanatının Bin Yılı
5 Selçuklu´dan Osmanlı´ya Dokumacılık
6 Osmanlı Günümüze Dokumacılık.
7 Anadolu Dokuma Merkezleri
8 Vize
9 Günümüzde Dokumacılık
10 Dokumacılıkta kullanılan eski-yeni aletler
11 Dokumacılıkta Kullanılan Terimler
12 Dokumacılıkta Kullanılan Terimler
13 Dokumacılıkta Kullanılan Terimler
14 Ödev Teslimi ve Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

ÖLÇER, N., Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kilimler, İstanbul 1988.
Kültür Bakanlığı Kilim Kataloğu No:1, Ankara 1995.
Kültür Bakanlığı Kilim Kataloğu No:2, Ankara 1995.
BARIŞTA,Ö.,Türk El Sanatları,T.C.Kültür Bakanlığı Yay.,Ankara 1998.
DENİZ,B.,Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları,Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,Ankara 2000.
İNALCIK,H. Osmanlı Uygarlığı 2,T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara 2004.
TEZCAN,H.,Osmanlı Sarayının Çocukları,Aygaz,İstanbul 2006

Week Documents Description size
0 DOĞAL BOYAMACILIK RECEP KARADAĞ 13.5 MB
0 DOĞAL BOYA ELDESİNDE KULLANILAN BAZI BİTKİLER 0.93 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 2 20 40
Final 1 10 10
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5