Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Çini Sanati Tarihi SAU 260 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ALEV DEMİRKESEN
Course Lecturers Öğr.Gör. ALEV DEMİRKESEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türk Çini sanatının var oluş nedenleri ve Türk sanatının doğru algılanması amaçlanır.
Course Content Türk Çini sanatında Erken devir ve olgunlaşma döneminin tarih açılımı ile birlikte , günümüz çini sanatının bilinçli kavranması hedeflenir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Erken devir ve Beylikler dönemi çini sanatı öğretilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Anadolu Selçukluları döneminde çini sanatı yorumlanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Göktürk ve Uygur resim sanatı hakkında bilgi verilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Anadolu Selçukluları döneminde sanat anlayışı irdelenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Osmanlı Dönemi çini sanatı üslup ve dönem özellikleri anlatılır ve araştırılır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Çini sanatının bu günkü durumu hakkında bilgi sahibi olunur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Erken devir Türk sanatına bakış.( Batı Orta Asya’da erken kültürler ve proto Türk sanatıyla ilişkileri.)
2 Göktürk ve Uygur resim sanatı.
3 Kurganlar ve mezar külliyetleri.
4 Türk ve Çin sanatlarının birbirinden etkileşim süreçleri.
5 Ortaçağ Türk sanatında süsleme ve ikonografi.
6 Her öğrenciye ayrı olarak verilecek bir araştırma doğrultusunda makale hazırlamaları (Ödev notu.)
7 Anadolu Selçukluları döneminde sanat.
8 Anadolu Selçuklu mimarisi.
9 Beylikler döneminde sanatı ve Osmanlı dönemine geçiş.
10 XV.yy. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türk Çini sanatı.
11 XVI.yy. İznik Çini sanatı.
12 XVII.yy.dan XX.yy. başlarına kadar Kütahya Çiniciliği.
13 İznik alt yapısı ve motiflerinin Kütahya Çinilerinden farklı olan özellikleri.
14 Çağın Türk Çini sanatına genel bir bakış.
Resources
Course Notes Azade AKAR-Cahide KESKİNER,Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif,Tercuman Yayınları,İstanbul,1978.<br>Yıldız DEMİRİZ,İslam Sanatında Geometrik Süsleme, Lebib Yalkın Yayınevi,İstanbul 2000.<br>Garo KÜRKMAN,Toprak,ateş,sır,tarihsel gelişimi,atölyeleri ve ustaları ile Kütahya çinileri,Suna ve İnanç Vakfı Yayını,İstanbul,2005 <br>Türkiyemiz,Sayı 9,Şubat 1973.<br>Yaşar Çoruhlu,Erken Devir Türk sanatı,Kabalcı Yayınevi,İstanbul.2000
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 1
Proje / Tasarım 2 3 6
Final 1 2 2
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5