Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iletişim ve Reklam SAU 256 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. GÖKÇE BÜYÜKŞENGÜR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective Bu ders öğrencilerin iletişimin temel kavramlarını öğrenerek kullanabilmelerini, kurumsal iletişim ve reklam ile ilgili bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
Course Content İletişim kavramı ile ilgili temel kavramlar, modeller ve türleri, kitle iletişimi kavramı ve gelişimi, reklamın tarihçesi, ünlü reklamlar ve ustalar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletişimin temel kavramlarını tanımlar. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 İletişim türlerini bilir ve ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Kendi alanında iletişim bilgilerini kullanabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Reklamın tarihçesi ile ilgili bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Kitle iletişim araçları gelişimi ile reklamın gelişimi arasındaki bağı açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Reklamcılık tarihindeki ünlü reklamlar hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişim kavramı ve tanımı
2 İletişim süreci ve modelleri
3 Kurumsal iletişim
4 Kitle iletişimi kavramı ve gelişimi
5 Kitle iletişimi kavramı ve gelişimi
6 Reklamın Tarihçesi
7 Türkiye?de Reklamcılık
8 Türkiye?de Reklamcılık
9 Ünlü Reklamlar ve Ustalar
10 Ünlü Reklamlar ve Ustalar
11 Ünlü Reklamlar ve Ustalar
12 Ünlü Reklamlar ve Ustalar
13 Ünlü Reklamlar ve Ustalar
14 Ünlü Reklamlar ve Ustalar
Resources
Course Notes Haftalık sunumlar sisteme yüklenecektir.
Course Resources Reklam Bize Sırıtan Bir Leştir, Oliviero Toscani (Milliyet Yayınları)
Eğlenceli Şeydir Şu Reklamcılık, Jacques Séguéla (Milliyet Yayınları)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 4 4
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5