Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halkla Ilişkiler ve Tanitim SAU 255 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Halkla İlişkiler kavramının Bütünleşik Pazarlama İletişimi çerçevesinde ele alınarak anlatılacağı ders, öğrencilerin meslek yaşamlarında stratejik iletişim kurma becerilerinin gelişmesini sağlayacaktır.

Course Content

Halkla ilişkilerin tanımı, iletişim süreci, halkla ilişkilerin Türkiye ve Dünyadaki tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler uygulamaları süreci ve yaratıcılık konularını içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Halkla İlişkiler modellerini ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Halkla ilişkilerde problemleri tanımlar Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Ödev,
3 Halkla İlişkiler açısından durum analii yapar Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Proje / Tasarım,
4 Kamu ve özel sektörde halkla ilişkiler uygulamalarını ayırt eder Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Halkla ilişkiler sürecine katkıda bulunur Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
6 Alanla ilgili etik sorgulamalar yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Tanıtımı ve Giriş
2 Halkla İlişkileri Ortaya Çıkaran Gelişmeler
3 Halkla ilişkilerin Tarihsel Gelişimi
4 Halkla İlişkiler Uzmanının Nitelikleri
5 Halkla İlişkilerin Diğer Disiplinlerle İlişkileri I
6 Halkla İlişkilerin Diğer Disiplinlerle İlişkileri II
7 Halkla ilişkiler ve Tanıtım araçları
8 Medya İlişkileri
9 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
10 Sponsorluk
11 İmaj ve İtibar Yönetimi I
12 İmaj ve İtibar Yönetimi II
13 Öğrenci Sunumları I
14 Öğrenci Sunumları II
Resources
Course Notes <p>Balta Peltekoğlu, Filiz: Halkla İlişkilere Giriş</p>
Course Resources

Aydede,Ceyda: Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları
ERDOĞAN, İrfan. Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 5 5
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5