Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bati Sanati Tarihi SAU 257 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MEHMET AVUNDUK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MEHMET AVUNDUK,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Batı Sanatının gelişiminde rol oynayan etmenlerin ortaya konulmasıdır.

Course Content

Batı Sanatının doğuşundan günümüze kadar gelen başlıca safhalarıdır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sanatsal projelerin yaratımı, sunulması, dolaşımı ve satışını içeren bir yelpazede yer alabilecek birikimi oluşturur Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Kültürel ve sanatsal birikimi yaratıcılık ve tasarım temelli alanlara ( Sahne, vitrin vs. tasarımı gibi) uyarlar Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Kültürel üretim ihtiyacını arttıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler organize eder Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Sanatsal problematikleri değerlendirebilecek, artistik bir tavır geliştirir. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Analitik düşünebilen, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yapabilen, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ve yaşadığı çağın olgularını kavrayabilir ve bunlara uygulama düzeyinde değer biçer. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Aynı entelektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile kendi sanatsal sorunsalını, artistik düzeyde değerlendirebilir ve oluşturur Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entelektüel birikim yaratır. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orijinalitesini saptar Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Batı Sanatı Tarihi Dersine Giriş
2 Tarih Öncesi Devirlerde Sanat
3 Giritliler
4 Mikenliler
5 Etrüskler
6 Yunanlar
7 Romalılar
8 Yarıyıl içi sınavı(Vize)
9 Romalılar Sonrası Avrupa'da Sanat
10 Romanesk Sanat
11 Gotik Sanat
12 Rönesans'ta Sanat
13 Barok Sanat
14 Günümüze Kadar Sanat Akımlarına Genel Bakış
Resources
Course Notes <p>Derste ders notları yazdırılır;gerektiğinde derste ders notları fotokopi olarak dağıtılır;belli durumlarda temel nitelikli kitapların belli kısımlarına y&ouml;nlendirilir.</p>
Course Resources

TURANİ, Adnan; Dünya Sanat Tarihi, İş Bankası Yayınları, Ankara 1979. GOMBRICH, E. H.; Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1976.

Week Documents Description size
0 (27.03.2020 Cuma)YÖK'ün, Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim - Öğretim Süreçleri 0.11 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 75
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 12 12
Final 1 2 2
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5